Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Oxfordská profesorka: Všechny země se musí změnit

Foto: Roman Krznaric
Foto: Roman Krznaric

Kate Raworthová je britská ekonomka působící na Oxfordské univerzitě. Ve své knize Ekonomie koblihy nabízí nový model hospodářského rozvoje, který je sociálně i ekonomicky udržitelný. Jak si v něm stojí Česká republika? „Mnohé planetární limity nerespektuje,“ říká Raworthová.

Ve své knize i svých vystoupeních kritizujete HDP jako ukazatel, kterým bychom měli hodnotit úspěch. V čem přesně je problém? A mají tedy smysl jiné indexy jako index lidského rozvoje nebo hrubé domácí štěstí?

Hrubý domácí produkt je pro vlády jistě užitečný, ale neříká nám nic o celkovém blahobytu a zdraví celé společnosti. Mnohé z toho, čeho si vážíme a ceníme, není na prodej – od soudržnosti naší komunity až po klimatickou stabilitu.

Sám Simon Kuznets, který ve 30. letech dvacátého století s HDP přišel, byl nakonec také jeho prvním kritikem. Říkal, že těžko může být měřítkem blahobytu společnosti, protože neměří hodnotu práce, která se odehrává v domácnostech a komunitách. A nezachytí ani, čeho jsme se vzdali, abychom tuto hodnotu vytvořili.

Takže můžeme například vykácet les, abychom získali dřevo na prodej. HDP nám pak něco řekne pouze o ceně prodaných kmenů, nikoli jakou hodnotu měl tenhle les pro společnost. Je to velmi omezený údaj zaměřený pouze na

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Rozhovory

Kontext N

V tomto okamžiku nejčtenější