Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Co se to s Českem děje? Covid udeřil zle všude, ale u nás nabyl rozměru skutečné katastrofy

Analýza: V celkovém počtu covidových úmrtí na milion obyvatel nás mezi srovnatelnými zeměmi předčí jen Belgie, Slovinsko a Spojené království. V počtu hospitalizací na JIP nás nepředčí nikdo. Zato v testování a očkování zaostáváme. Co se to s naší zemí děje?

Kompletní audioverze článků jsou dostupné v rámci klubového předplatného společně s aplikací Deníku N, která umožňuje i offline poslech. Pokud ji ještě nemáte, nainstalujte si ji do svého mobilu.

Plné znění audioverzí článků je dostupné pouze pro předplatitele Klubu N. Upgradujte své předplatné.

Plné znění audioverzí článků je dostupné pouze pro předplatitele Klubu N. Předplaťte si ho také.

Data byla aktualizována k 23. 1. Doplnili jsme údaje pro několik dalších zemí.

Ještě začátkem října 2020 se Česko, pokud jde o závažnost průběhu epidemie, nevymykalo solidnímu evropskému průměru. Na covid tou dobou od začátku epidemie zemřelo kolem sedmi set lidí, tedy v přepočtu na počet obyvatel dvakrát méně než v Německu a desetkrát méně než ve Španělsku, Švédsku, Spojeném království či USA.

Od té doby uběhly necelé čtyři měsíce. Během nich jsme všechny tyto země předběhli. Počet úmrtí v Česku je dnes oproti stavu k prvnímu říjnu dvacetinásobný. Tak rapidní vzestup nezaznamenala žádná jiná země na světě. Covid zle udeřil všude, ale u nás nabyl rozměru skutečné katastrofy, která není k zastavení. V říjnu na něj zemřelo kolem 2900 lidí, v listopadu skoro 5000, v prosinci 3300, v lednu to budou přinejmenším další tři tisíce.

(Všechny grafy jsou interaktivní, kliknutím do nich lze zobrazit podrobnosti.)

Česko je na světové poměry bohatá, na evropské středně bohatá země s velmi dobře fungujícím zdravotnictvím. Životním prostředím, věkem a zdravím obyvatelstva, mírou sociálních rozdílů apod. se nijak významně neliší od sousedů. Objektivně je těžké vysvětlit, co se to u nás vlastně během posledních čtyř měsíců stalo a jak jsme se, pokud jde o průběh epidemie, stali jedním z nejnebezpečnějších míst rozvinutého světa.

Ucelené vysvětlení se nemůže spokojit s obvyklým konstatováním, že je to důsledek buď neschopnosti vlády, nebo nekázně obyvatelstva, anebo obojího. Možná

Tento článek je exkluzivní obsah pro předplatitele Deníku N.

Data o covidu

Koronavirus

Česko, Věda

V tomto okamžiku nejčtenější