Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Čeští zakladatelé Deníku N vložili své podíly do nově založené nadace

Čeští zakladatelé, kteří zafinancovali start a společně drželi většinový podíl ve společnosti N media vydávající Deník N, se podle dříve ohlášeného plánu nevratně vzdali svých vlastnických podílů a vložili je do nově založené nadace. Tímto krokem se potvrdila nezávislost redakce na konkrétních vlastnících. Zastoupení slovenského Denníku N ve společnosti zůstává beze změny.

Všech osm českých zakladatelů vydavatelství N media, a. s. se vzdalo veškerých svých práv a rozhodovací pravomoci přešly na orgány Nadace Independent Press. Pět z nich (Ondřej Fryc, Martin Hájek, Silke Horáková, Martin Vohánka a Libor Winkler) vystoupilo z projektu úplně a tři zůstali ve správní radě nadace (Jaroslav Horák, Libor Malý a Jan Žůrek) s tím, že bude postupně rozšiřována o osoby mimo okruh zakladatelů. Tento krok byl umožněn příznivým vývojem hospodaření Deníku N, který díky velké podpoře předplatitelů postupně směřuje k plné soběstačnosti. Členy dozorčí rady nadace se stali Emil Holub, Kateřina Ronovská a Aleš Zídek.

Hlavním účelem nadace je zajistit dlouhodobou dostupnost svobodně formulovaných, názorově rozkročených informací, které sehrávají důležitou roli kontrolního mechanismu demokracie. Zároveň chce přispívat ke kultivaci, osvětě a vzdělávání společnosti. Bude klást důraz na dodržování nejvyšších profesionálních a etických standardů žurnalistiky a také obecné zaměření na podporu liberální demokracie a spojenectví České republiky se zeměmi vyznávajícími stejné hodnoty.

Svého cíle hodlá nadace dosahovat především vlastnictvím a správou obchodního podílu v Deníku N, popř. v dalších mediálních projektech, do kterých hodlá v budoucnu investovat. Zajištěním finanční a redakční nezávislosti jim umožní, aby mohly fungovat nezávisle na jakýchkoliv vnějších politických, ekonomických a jiných mocenských tlacích.

„Veškeré vytvořené zisky a další příjmy plynoucí nadaci budou použity na investice do nových mediálních projektů a na posílení projektů stávajících,“ konstatoval Jaroslav Horák.

„Rozhodnutí zakladatelů jen potvrzuje, že jejich ambicí bylo od samého začátku nezištně a bez jakýchkoliv postranních úmyslů podpořit rozvoj nezávislé žurnalistiky v České republice ve složité době. Bez jejich velkorysosti by Deník N nikdy nemohl vzniknout,“ komentuje změnu Ján Simkanič, ředitel vydavatelství N media, a. s.

Slovenský Denník N zůstává nadále akcionářem společnosti v nezměněné podobě jako trvalá součást a podpora českého vydavatelství. V těchto dnech oslavuje své 6. výročí s výbornými výsledky; má už více než 63 tisíc předplatitelů a jeho kumulativní zisk před odpisy, úroky a zdaněním za rok 2020 překročil 1 milion eur.

Pokud máte připomínku nebo jste našli chybu, napište na editori@denikn.cz.

Deník N

Nezařazené

V tomto okamžiku nejčtenější