Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Překvapivé rady vědců pro virtuální pracovní týmy: Zapněte kameru a zahrajte si s kolegy online

Ilustrační snímek. Foto: Unsplash
Ilustrační snímek. Foto: Unsplash

Zažíváme mimořádnou situaci, a pokud máte kancelářský typ práce, čtete tento článek pravděpodobně z domova. Práce na dálku je vnímána kontroverzně a současný pohled na ni zkreslují aktuální okolnosti, například to, že je pro mnohé nová, vynucená a že pro ni doma nemáme vždy ideální podmínky.

Podle průzkumu z roku 2016 mělo už tehdy 85 % pracujících v rozvinutých zemích zkušenosti s prací ve virtuálním týmu. Čili v takovém, kde je alespoň část spolupracovníků fyzicky na jiném místě a na práci a komunikaci na dálku využívají různou moderní techniku.

A přece to byl pro většinu z nás šok, když jsme na jaře 2020 byli nuceni opustit svá pracoviště. I ti počítačově gramotnější se museli seznámit s novými digitálními nástroji a všichni se museli přizpůsobit prolínání pracovního a rodinného času a prostoru.

Dnes už tušíme, že některé z těchto změn budou trvalé a práce z domu, kdysi vnímaná spíše jako privilegium, se brzy stane přirozenou součástí našich pracovních životů. Prvotní zkušenosti z karantény ukazují, že takový pracovní režim neznamená nižší produktivitu, některé (i slovenské) průzkumy dokonce tvrdí, že může efektivitu zvýšit.

Přece však jsou věci, které se na dálku dobře dělat nedají. V čem tkví ten nepochybně zásadní rozdíl ve spolupráci tváří v tvář a přes počítač? Jaká bude nová rovnováha mezi prací na pracovišti a z domova a jak se na ni připravit?

1. Důvěru budujte už na začátku projektu a osobně

Klíčovým aspektem spolupráce mezi lidmi je důvěra. Ona je tím neviditelným tmelem každého týmu, který podněcuje otevřenou komunikaci, vzájemnou podporu a posouvá nás ke společnému cíli.

Vybudovat ji na dálku bez osobního kontaktu je nelehký úkol, protože, jak se zdá, ji získáváme přes neformální osobní interakce, spontánní nepracovní rozhovory a osobní schůzky, což je ve virtuálním světě těžké, až nemožné uskutečnit.

Studie naznačují, že důvěra vybudovaná zejména v počátku virtuální spolupráce má na výkon a soudržnost týmu výrazný a dlouhodobý vliv. Pokud chybí, lidé nemají chuť komunikovat, jsou méně iniciativní a vůči kolegům méně empatičtí či trpěliví. Objevují se neshody v řešení společných úkolů a ve výsledku trpí lidé i práce.

Výzkumy ukazují, že možným řešením je svolat osobní setkání celého týmu na začátku projektu. V korporacích se organizují takzvané „kick-off“ schůze, kde se osobně setká celý projektový tým, stanoví si cíle, rozdělí si role, nastaví se komunikace a rozdají se první úkoly.

Je důležité ponechat tato úvodní setkání ve fyzické formě a přidat jim i neformální rozměr. Velké mezinárodní firmy dobře vědí, proč neváhaly posílat pracovníky na klíčových pozicích na „mítinky“ přes půl zeměkoule.

Co však v případě, že osobní setkání není možné? Využijte možností digitální techniky, která pomáhá co nejvěrněji zprostředkovat osobní kontakt, a určitě vždy upřednostněte videohovor před telefonováním a psaním.

V experimentu, kde výzkumníci porovnávali schopnost vybudovat týmovou důvěru prostřednictvím osobního setkání, videokonference, hlasového hovoru a textových zpráv, dopadly výsledky výrazně v neprospěch psané komunikace. Neverbální složky, jako jsou mimika, řeč těla, intonace a barva hlasu, jsou při budování důvěry

Tento článek je exkluzivní obsah pro předplatitele Deníku N.

Pracovní trh

Rodina a vztahy

Ekonomika, Nezařazené

V tomto okamžiku nejčtenější