Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Vladimír Merta se vrátil po třiceti letech k próze, ale někam se mu vytratil příběh

Vladimír Merta je známější jako písničkář. Foto: Denník N
Vladimír Merta je známější jako písničkář. Foto: Denník N

Vladimír Merta (*1946) nepochybně patří mezi renesanční osobnosti české kultury. Dokládá to i nejnovější umělecký počin tohoto písničkáře, publicisty, spisovatele, architekta, fotografa, skladatele a filmaře – pětisetstránkový Popelnicový román.

Převyprávět stručně děj tohoto metarománu, jak knihu v krátkém postskriptu označuje sám autor, není možné zkrátka proto, že něčím takovým dotyčná próza ve větší míře nedisponuje. Pravda, opakovaně zde narážíme na několik stěžejních postav a klíčových scén, ale ani jejich přítomnost v textu nakonec žádný velký narativní posun nesignalizuje. Pokud bychom si je totiž představili třeba jako… značky na dálnici, pak vězte, že by šlo jednou o číslo silnice, podruhé o ukazatel směru a potřetí o kilometrovník, na nichž by se údaje a vzdálenosti nepravidelně měnily, potažmo zvětšovaly a zase zmenšovaly bez ohledu na naši polohu.

Zkrátka a dobře, Mertův „síťový kryptopříběh“, jak zní podtitul románu, postrádá nejen souvislý děj, ale i kompozici v tradičním smyslu slova. Čehož si je ovšem autor dobře vědom, svého čtenáře na to výslovně upozorňuje, a dokonce jej vybízí k tomu, „nechť si svobodně zvolí takový sled kapitol, který ho provede labyrintem, ve kterém jsem se (bohužel, či bohudík?) očividně ztratil“. (Ne)jisté vodítko představují pouze střídající se označení jednotlivých kapitol *, ** a ***, které snad zhruba signalizují přechody mezi třemi základními časovými rovinami: normalizací, léty porevoluční transformace a obdobím po 11. září 2001. Popelnicový román tak kromě jiného představuje osobitou kroniku posledního půlstoletí, kterýžto dojem ještě umocňuje autorův sklon k lapidárním shrnutím emblematických událostí a jevů vybraných časových etap.

Román o literatuře

Stejně podstatnou roli jako historie tu ovšem hraje literatura, o čemž svědčí už fakt, že většina ústředních figur s ní nějakým způsobem obcuje. Počínaje

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Literatura

Kultura

V tomto okamžiku nejčtenější