Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Společenskou odpovědností se mají instituce chlubit, aby inspirovaly

Veřejně se hlásit ke společenské odpovědnosti, a tak trochu se tím chlubit, nebo aktivity prostě dělat, protože vycházející z přirozené potřeby pomáhat?

I takové otázky se objevily v diskusi o konceptu společenské odpovědnosti korporací (CSR), který se stále víc rozšiřuje mezi českými firmami a institucemi včetně univerzit.

CSR spočívá v tom, že se firmy a organizace dobrovolně snaží při své činnosti zohledňovat potřeby společnosti a minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. Zatímco pro mnohé mladé lidi je to věc osobního altruismu, s nímž se člověk nemá chlubit, odborníci upozorňují, že je naopak potřeba o principech i aktivitách spadajících pod společenskou odpovědnost otevřeně mluvit. Také na toto téma narazili diskutující při kulatém stolu organizovaném vysokými školami v Brně v úterý 23. června v rámci projektu Partnerská síť vysokých škol pro společenskou odpovědnost.

„Skutečné dobro musí dělat primárně lidé, a ne proto, že jsou v nějaké struktuře. Každý si může držet v hlavě to, že společenská odpovědnost je o lidech, ne o tabulkách či metrikách. Když dělám nějaké dobro, tak to nesmím vyřvávat na ulici, protože se z toho stává pokrytectví,“ vyjádřil v diskuzi svůj názor na toto téma student Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického Vojtěch Kundrát, který se angažuje v řadě dobrovolnických aktivit. Společenskou odpovědnost v pojetí firem vnímá spíš jako nový marketingový trik a způsob, kterým se firmy snaží zvýšit svůj zisk.

Členka Etické komise Vysokého učení technického a také výboru Společnosti pro etiku v ekonomii Anna Putnová ale upozornila, že společenská odpovědnost je koncept starý přes sedmdesát let. Vznikl s rostoucím tlakem na zodpovědnost soukromých podniků i veřejných institucí v souvislosti s jejich rostoucím významem ve společnosti. Univerzity mezi takové instituce patří, hospodaří s nemalými rozpočty, jsou významnými zaměstnavateli, a především ovlivňují mladé generace. I proto by se měly chovat zodpovědně a eticky vůči zaměstnancům i životnímu prostředí a podporovat dobrovolnickou činnost.

Kvestorka Masarykovy univerzity Marta Valešová připomněla, že druhá největší česká univerzita má třicet tisíc studentů a přes pět tisíc zaměstnanců a rozpočet téměř devět miliard korun, a je tedy důležité si uvědomovat, jak působí nejen dovnitř na své studenty a zaměstnance, ale také v rámci regionu. „Jako druhý největší zaměstnavatel v Jihomoravském kraji máme povinnost, abychom na tyto principy upozorňovali a byli možná jakýmisi lídry v udávání trendů v tom, co je důležité.“

Konkrétně Masarykova univerzita ve svém strategickém plánu na příštích sedm let staví společenskou odpovědnost jako jednu z priorit. Dlouhodobě se například snaží využívat obnovitelné zdroje energie a energetický management budov a usiluje o snižování produkce odpadu, nebo úsporné nakládání s vodou. Na mnoha fakultách vyučuje přímo předměty zaměřené toto téma.

Cest k naplňování principů společenské odpovědnosti je ale mnoho, a proto je podle Sylvie Formánkové z Mendelovy univerzity, která se věnuje výzkumu tohoto fenoménu, potřeba o těchto aktivitách mluvit. „Komunikace je důležitá proto, aby se mohli jiní poučit a aby si navzájem ukázali různé možnosti, jak věci dělat. Mezi vysokými školami to není o soupeření, ale o tom, jak spolupracovat na vytváření lepší společnosti,“ podotkla.

Kulatého stolu o společenské odpovědnosti vysokých škol se zúčastnilo celkem osm diskutujících. Řešili společně také otázky spojené se zodpovědným zadáváním zakázek a nakupováním, problematiku efektivního přenosu výsledků vědy a výzkumu do praxe nebo to, jak moc mají univerzity organizovaně vyzývat své zaměstnance a studenty k dobrovolnictví. Záznam dvouhodinové debaty, v níž zazněla řada zajímavých i kontroverzních názorů, je k dispozici na webu magazínu vysokých škol universitas.cz 

Na debatu navážou na podzim další dvě setkání, která se zaměří na konkrétnější nástroje společenské odpovědnosti, a to na roli vysokých škol při propuknutí celospolečenské krize a na pomoc se zvládáním klimatické změny.

Debata N: Supervolební rok v české politice
Jak moc mohou různé volební strategie rozštěpit vládní koalici a co se může změnit po eurovolbách a krajských a senátních volbách v Česku? Do jaké míry může výsledek letošních trojích voleb ovlivnit zásadní volby do Poslanecké sněmovny příští rok?

Redaktorka Deníku N Markéta Boubínová si do debaty v Knihovně Václava Havla pozvala politoložku Annu Shavit (FSV UK), sociologa Martina Buchtíka (STEM) a redaktora Jana Tvrdoně (Deník N). V úterý 5. března od 19 hodin.

Pokud máte připomínku nebo jste našli chybu, napište na editori@denikn.cz.

Inzerce

V tomto okamžiku nejčtenější