Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

České univerzity chtějí být po vzoru firem společensky odpovědné

Masarykova univerzita hned ze začátku nouzového stavu spustila iniciativu „MUNI pomáhá“ a tisíce studentů se tak mohly zapojit do pomoci potřebným.

Odpovědné firmy a organizace, které se dobrovolně zavázaly při své činnosti zohledňovat potřeby společnosti a minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, nejsou v českém prostředí už žádnou novinkou. I když jich zatím není mnoho, postupně se jejich počet rozrůstá. Nově se koncept společenské odpovědnosti známý jako Corporate Social Responsibility (CSR), který se začal tvořit v druhé polovině minulého století ve Spojených státech, rozšiřuje i na českých vysokých školách.

Odebírání vzorků od lidí s podezřením na onemocnění COVID-19 zajišťovali od začátku pandemie dobrovolníci z řad studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (MU). Foto: Masarykova univerzita

I když jsou vysoké školy často vnímané jakou instituce, které mají hlavně učit a za pomoci vědeckých přístupů rozvíjet poznání, jsou to také významní zaměstnavatelé a aktéři ve veřejném prostoru. Měly by proto zlepšovat pracovní prostředí zaměstnanců, snažit se o ochranu životního prostředí, podporovat dobrovolnickou činnost nebo zadávat veřejné zakázky odpovědně a transparentně. Díky tomu, že jsou to vzdělávací instituce, navíc mohou k takovému přístupu vychovávat své studenty a jít ostatním příkladem.

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity už téměř patnáct let na střeše jedné ze svých budov spravuje solární elektrárnu s ročním výkonem 40 megawatthodin. Foto: Masarykova univerzita

„Role univerzit ve společnosti je sice jiná, než jakou mají průmyslové podniky, ale odpovědnost vůči společnosti mají také. Měly by řešit, zda vzdělání, které poskytují, naplňuje očekávání potenciálních zaměstnavatelů i společnosti. Zasadit se o to, aby výzkumná činnost, pomáhala rozvoji společnosti třeba díky spolupráci se soukromým sektorem. A především by měly jít příkladem a vychovávat studenty k tomu, aby se chovali zodpovědně a řídili se etickými a morálními zásadami,“ přibližuje důvody, proč je koncept společenské odpovědnosti pro vysoké školy důležitý, Sylvie Formánková z Mendelovy univerzity, která se tématem zabývá už několik let.

Řada vysokých škol se už některým aktivitám v rámci společenské odpovědnosti věnuje, většinou jde ale spíš o aktivity jednotlivců nebo ojedinělé počiny. Na některých školách už začínají tyto zásady uplatňovat systematicky a zahrnovat je i do svých strategických plánů.

Vstup do kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích, kde se mimo jiné vědci zabývají řešením celospolečenských témat, jako jsou dopady klimatické změny. Foto: Masarykova univerzita

Konkrétně Masarykova univerzita ve svém strategickém plánu na příštích sedm let staví společenskou odpovědnost jako jednu z priorit vedle vzdělávání a výzkumu. Dlouhodobě se například snaží využívat obnovitelné zdroje energie a energetický management budov. „Při stavbě nových pavilonů Univerzitního kampusu Bohunice a rekonstrukcích historických areálů v centru dbáme vždy na snížení či nízkou hodnotu energetické náročnosti. Na vybraných budovách máme zelené střechy a zadržujeme dešťovou vodu. Třídění odpadu, recyklace a snižování spotřeby papíru pomocí elektronizace se již stalo samozřejmostí,“ uvedla kvestorka Masarykovy univerzity Marta Valešová.

Univerzitní kampus Bohunice Masarykovy univerzity se pyšní zelenými střechami a zavádí také opatření na snižování energetické náročnosti budov. Foto: Masarykova univerzita

Univerzity napříč Českou republikou se také zapojují do transparentního a odpovědného zadávání veřejných zakázek i řešení celospolečenských problémů. Masarykova univerzita spolu s Mendelovou univerzitou, Vysokým učením technickým v Brně a dalšími institucemi se například připojila k memorandu, kterým se město Brno zavázalo ke snižování emisí oxidu uhličitého. České vysoké školy v době koronavirové krize dokázaly, že mohou rychle a efektivně pomoci státu a nabídnout své laboratoře i dobrovolníky. Masarykova univerzita v době epidemie pomohla zvýšit kapacity testování na koronavirus a díky iniciativě „MUNI pomáhá“ nasadila do pomoci potřebným tisíce studentů, kteří byli užiteční nejen v nemocnicích, ale také seniorům nebo rodinám s dětmi.

Aby mohli lékaři a zdravotníci v době nouzového stavu pokračovat ve své práci, pomáhali studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity hlídat jejich děti. Prostory k tomu poskytla univerzita ve svém kampusu. Foto: Masarykova univerzita

Jak dále prosazovat a naplňovat principy společenské odpovědnosti budou řešit zástupci univerzit, samosprávy i průmyslu v diskuzích organizovaných v rámci projektu Partnerská síť vysokých škol pro společenskou odpovědnost.

První online debata se bude konat v úterý 23. června od 15 hodin a zájemci se na ni mohou podívat na webu magazínu vysokých škol universitas.cz. Na debatu o obecném tématu společenské odpovědnosti navážou na podzim další dvě setkání, která se zaměří na konkrétnější nástroje společenské odpovědnosti, a to na roli vysokých škol při propuknutí celospolečenské krize a na pomoc se zvládáním klimatické změny.

 

Inzerce

V tomto okamžiku nejčtenější