Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Pátrání v krajinách české detektivky skončilo. Případ uzavřen knihou

Za první republiky se v detektivním žánru setkali profesionální rutinéři s autory vysoké literatury. Repro: Deník N
Za první republiky se v detektivním žánru setkali profesionální rutinéři s autory vysoké literatury. Repro: Deník N

Detektivka v mnoha svých podobách je u nás dlouhodobě nejpopulárnější oddechový žánr – a zdaleka ne pouze díky překladové produkci. Kniha dua popkulturních badatelů Michala Jareše a Pavla Mandyse představuje první velký, nikoliv však všeobjímající přehled jejích domácích dějin.

Žádná historie není ostrovem sama pro sebe a je pro ni klíčové mít dobré, třebas krátké vymezení, které zabraňuje pozdějšímu zmatení. A tak i Dějiny české detektivky začínají stručným vymezením pojmů – především souhrnného termínu kriminální próza. Ten podle autorů zastřešuje příběhy, jejichž podstatou je spáchání zločinu, v některých – nikoliv však nutně ve všech – subžánrech směřující k jeho vyšetření. Otevírá se tak prostor nejen pro klasické detektivky stylu „kdo to udělal“ (autoři jim říkají whodunitky), ale i policejní romány, pitavaly či noir.

Zároveň kniha nabízí krátkou exkurzi do světových dějin, kdy se okolo poloviny devatenáctého století formují moderní policejní sbory a první autoři začínají zkoumat narativy vyšetřování.

Od počátků ke zlatému věku?

Podobné exkurze do širšího kontextu ovšem postupně ustupují do pozadí a mnohem více prostoru se věnuje samotným autorům a jejich dílům a postupné diverzifikaci subžánrů. Přitom například otázka vztahu české společnosti k reprezentantům policejních složek by si zasloužila větší prostor, stejně jako třeba analytičtější příspěvky k módním vlnám nebo dobovým inspiracím českých autorů (více se dozvíme o aktuální severské vlně – ovšem pohříchu skrze malou sondu do historie nakladatelství Host a jeho recepce u veřejnosti), případně podrobnější zkoumání vazeb mezi literaturou, filmem a v posledních letech i komiksem (často se dozvíme, zda je některé dílo zfilmováno, ale například o komiksových adaptacích se mlčí – viz Čapkovy povídky). Kniha tak nabývá poněkud pozitivistického

Tento článek je exkluzivní obsah pro předplatitele Deníku N.

Literatura

Kultura

V tomto okamžiku nejčtenější