Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Ve stínu pandemie: COVID-19 a klimatické změny ohrožují životy obyvatel Etiopie

Klimatické změny negativně ovlivňují životy lidí po celém světě. Obyvatelé zemí globálního jihu jsou pak extrémními výkyvy počasí ohroženi nejvíce. Sucha, která dříve do Etiopie přicházela jednou za 20 let, se v současnosti opakují téměř každým rokem. Země nyní čelí také pandemii COVID-19. Jak se bránit efektivně nemoci v oblasti, která je každoročně zasažena přírodními katastrofami v obrovském měřítku?

Když se životy změní ze dne na den

Před několika týdny jsme se náhle museli naučit žít jinak. Situace, jež nastala vlivem šíření nemoci COVID-19 v Evropě, významně ovlivnila majoritní část populace našeho kontinentu. V zemích, jako je Etiopie, jsou však dopady pandemie ještě znásobené vlivem katastrof, kterým místní lidé čelili již před příchodem nemoci.

Většina obyvatel na jihu Etiopie se živí pastevectvím. Vlivem nepříznivých klimatických změn a živelných katastrof patří pastevci mezi nejohroženější skupiny v Etiopii. Dlouhá sucha v oblasti mají za vinu rapidní zvýšení chudoby a nedostatek potravin.

Klimatické změny negativně ovlivňují živobytí místních pastevců, Etiopie. © CARE

Extrémní sucha pak přímo ohrožují také zdraví a životy obyvatel Etiopie v době aktuální pandemie. Dodržování preventivních opatření k zamezení šíření nemoci COVID-19 je bez adekvátního přístupu k vodě velice komplikované.

Ochránit zranitelné lidi v Etiopii před COVID-19 nyní můžete i vy, na www.balikypomoci.cz

Klíčem k obraně jsou připravenost a včasné varování

Reakce a na klimatické změny a obrana proti pandemii COVID-19 v sobě skrývají určitou analogii. Na příchod katastrof se především musíme včas připravit. Pokud mají být preventivní opatření efektivní, je třeba relevantní informace dostat k maximálnímu počtu lidí. Pro zajištění ochrany obyvatel Etiopie je tedy stěžejní, aby místní komunity a členové vlády komunikovali a na zmírnění dopadů současných krizí pracovali společně.

Demonstrace dodržování preventivních opatření během pandemie COVID-19, Etiopie. © CARE

CARE Česká republika pomáhá

Humanitární organizace CARE Česká republika pomáhá za podpory Ministerstva zahraničních věcí obyvatelům oblasti Borana Zone na jihu Etiopie. Zasazuje se o to, aby se členové místních komunit dokázali samostatně zorientovat v procesech na snižování rizik aktuálních katastrof. Ve spolupráci s vládou, experty na problematiky a členy místních komunit buduje CARE informační síť s cílem zajistit šíření relevantních informací k co nejvíce zranitelným lidem.

O projektu se více dočtete zde:https://www.care.cz/projekty/zvyseni-odolnosti-vuci-katastrofam-v-borana-zone-etiopie-iii/

Zranitelným lidem můžete v aktuální situaci pomoci zde: www.balikypomoci.cz

Do diskuzí o realizaci krizových plánů se zapojují všichni členové komunit, ženy, muži i děti, Borana Zone, Etiopie. ©CARE

Inzerce

V tomto okamžiku nejčtenější