Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Krize v krizi: Válkou zdevastovaný Irák čelí pandemii COVID-19

Válkou zničené město v severním Iráku. @CARE
Válkou zničené město v severním Iráku. @CARE

Válečný konflikt v Iráku za sebou zanechal poničenou infrastrukturu země. Více než 4 miliony lidí se ocitly v nouzi. Nefunkční zdravotnický systém a města v troskách bez dodávek vody znamenají v současné situaci obrovské riziko. S pandemií COVID-19 se zatím neúspěšně potýkají i vyspělé státy. A tak se nabízí otázka, zda-li je vůbec možné bránit se efektivně nákaze v takto kritických podmínkách.

Ve snaze potlačit šíření viru jsou nyní v Iráku zavedena preventivní opatření. Platí zákaz vycházení, některé části země jsou pak úplně uzavřeny. Přestože se tato nařízení výrazně neliší od těch, která nyní platí v evropských státech, dopady pro obyvatele země postižené humanitární krizí jsou mnohonásobně vyšší. Omezení pohybu v zemi znamená limitovaný přístup humanitární pomoci ke zranitelným komunitám.

V Iráku se nyní nachází více než 1,4 milionu vnitřně přesídlených osob žijících v táborech. Přístup do táborů mají pouze zdravotničtí a humanitární pracovníci. Problematická je zejména ochrana těchto lidí přímo v terénu. V osadách navíc často chybí zdroje čisté vody a odpovídající hygienické zázemí.

Prevence je klíčová, dodržování opatření je však extrémně složité

Pravidelné mytí rukou bez funkčních vodovodních systémů či dodržování dostatečného odstupu od ostatních lidí ve válkou poničených městech není jednoduché. Vyhledat lékařskou pomoc po rozpoznání symptomů nemoci COVID-19 je pak v zemi s už tak nefunkčním zdravotním systémem téměř nemožné. Pro zlepšení situace v Iráku je tedy stěžejní podpořit obyvatele země v jejich snahách o potlačení šíření koronaviru.

Mezinárodní humanitární organizace CARE v zemi nyní aktivně působí. Dodává vodu a hygienické pomůcky do zranitelných komunit, buduje hygienické a sanitační stanice a informuje občany země o tom, jak se nákaze efektivně bránit. Šíří osvětu o prevenci související se správnou technikou mytí rukou a dodržování bezpečné vzdálenosti. CARE se dále zaměřuje také na ochranu zdravotnických a humanitárních pracovníků, kterých je v zemi nedostatek a jejichž zdraví je pro boj s nákazou klíčové.

Lékaře a humanitární pracovníky teď můžete pomoci ochránit i vy na wwww.balikypomoci.cz

Česká republika pomáhá dlouhodobě

V západním Mosulu na severu Iráku se v současné chvíli nachází 1,7 milionu lidí, kteří v důsledku válečného konfliktu dodnes nemají prostředky na zajištění základních potřeb pro důstojný život. Za podpory Ministerstva zahraničních věcí rehabilituje CARE Česká republika válkou zničenou vodovodní síť v oblasti. Místní obyvatelé tak znovu získají přístup k čisté pitné vodě a s ním i možnost dodržovat hygienická opatření a bránit se efektivně nákaze. Cílem projektu je zajistit dlouhodobě udržitelné řešení dodávek vody a zlepšit tak životní situaci zranitelných lidí v oblasti.

O projektu se více dočtete zde: https://www.care.cz/projekty/obnova-vodovodniho-systemu-a-zlepseni-sanitace-a-hygieny-v-zapadnim-mosulu-faze-iii/

Žena v táboře pro vnitřně přesídlené osoby připravuje večeři pro své děti, severní Irák. @CARE
Humanitární pracovnice CARE uklidňuje děti v táboře, severní Irák.
@CARE
Válkou zničené město v severním Iráku. @CARE
Lékaři v Iráku se připravují na příchod pandemie COVID-19. @CARE

 

Inzerce

V tomto okamžiku nejčtenější