Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Flannery O’Connorová odhaluje paradoxem povahu literatury

Flannery O´Connorová. Foto: Wikimedia
Flannery O´Connorová. Foto: Wikimedia

Je to zvláštní paradox: dílo jedné z nejvýraznějších postav americké literatury (a zejména pak literatury jižanské) k nám proniká teprve postupně a se zpožděním oproti dílům jejích současníků i těch četných prozaiků, které silně inspirovala (DeLillo, McCarthy). Posledním, neobyčejně záslužným krokem v tomto směru je svazek esejů Tajemství a mravy, které teď ve vynikajícím a pozorném překladu s doslovem předního českého znalce jižanské literatury Marcela Arbeita vydalo Argo.

Český čtenář od Flannery O’Connorové zná jeden román, románový debut Moudrá krev (vyšlo česky v roce 2011), a dvě sbírky povídek: nejprve vyšel pod názvem Dobrého člověka těžko najdeš výbor v Odeonu v roce 1988, celá povídková sbírka stejného jména pak v roce 2010 v Argu, přičemž na vydání dosud čeká její druhý román Násilníci po něm sahají a řada dalších skvostných povídek.

Svazek Tajemství a mravy vyšel původně již v roce 1969 péčí správců literární pozůstalosti O’Connorové manželů Fitzgeraldových (Robert Fitzgerald byl významný překladatel antické poezie), a jak naznačuje v doslovu Marcel Arbeit, vlastně to byly úvahy v té době téměř „nečasové“, lze-li si vypůjčit parafrázi Nietzschova slavného titulu. Nečasové v tom smyslu, že americká kultura tehdy žila něčím jiným: pokračovala válka ve Vietnamu, v umění rezonovaly dozvuky studentských nepokojů, diskutovalo se o hnutí hippies, transcendence a náboženská víra se hledaly zejména ve východních směrech, tedy v jisté duchovní globalizaci. O’Connorová, jejíž psaní i myšlení jsou pevně usazeny ve zkušenosti a katolické religiozitě amerického Jihu, nemohla být tomuto vzdálenější. Přesto se sbírce esejů, jak podotýká Marcel Arbeit, dostalo téměř univerzálně nadšeného přijetí. Jejich nečasovost se však projevuje zejména v tom, že dnes, padesát let po svém vydání, jsou úvahy O’Connorové aktuální a podnětné jako nikdy.

Rozbíjet klišé

Přitažlivost esejů, které postihují rozmanité oblasti autorčina zájmu, od chovu pávů přes

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Literatura

Kultura

V tomto okamžiku nejčtenější