Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Pozor na výživu našich seniorů – a to nejen v době pandemie

Ilustrační foto
Ilustrační foto

Lidé nad 65 let jsou v období koronavirové pandemie (Covid 19) nejohroženější věkovou skupinou pro závažnější průběh onemocnění. Kromě omezení pohybu na veřejnosti a zajištění důsledné hygieny je důležitou součástí prevence rozvoje nemoci i správné stravování. Právě výživa je jedním z klíčových faktorů, které umožní starším lidem snižovat rizika komplikací jež se mohou vyskytnout v průběhu nemoci.

V tomto období má většina z nás jen omezený kontakt se staršími členy našich rodin, a přitom je během aktuální krize ještě důležitější dohlédnout na to, aby měly ve svých jídelníčcích dostatečný příjem živin, které jsou nezbytné pro správné fungování organismu a imunity. Podvýživa, a především nedostatek bílkovin ve stravě, zapříčiňuje oslabení a chřadnutí organismu. Senior v podvýživě je náchylnější na různá infekční onemocnění a také léčba u něj trvá déle, než u dobře živeného člověka. Na to, jak by měla vypadat strava seniora, jak zpozorovat stav podvýživy, a co v takovém případě dělat, odpovídá MUDr. Petr Tláskal, CSc., vedoucí lékař Oddělení léčebné výživy Fakultní nemocnice v Motole.

Z jaké stravy by měl být složen talíř seniorů?

 Strava seniorů by měla být v první řadě pestrá a obsahovat základní skupiny potřených potravin. Jsou to především potraviny s komplexními sacharidy – brambory, těstoviny, pečivo a jiné obiloviny, případně podle tolerance i luštěniny, kde dochází k pozvolnějšímu vstřebávání cukru z trávicího traktu do krevního oběhu a tím i lepší toleranci stravy. Dále je to ovoce a zelenina, které jsou zdrojem potřebné vlákniny, ale i tzv. mikronutrientů (vitaminů, minerálních látek a stopových prvků) a dále mléko a mléčné výrobky, zdroj kvalitní bílkoviny, vápníku a dalších složek. Konzumované tuky by měly být především rostlinného původu. S věkem ubývá svalové hmoty, a proto jsou velmi významnou skupinou potravin ty, které zajišťují dostatečný příjem bílkovin –   maso, luštěniny, ryby, vejce či mléčné výrobky. Seniorům se doporučuje, aby dodržovali pravidelný stravovací režim a aby si jídlo případně rozdělili i do více denních porcí.

Bílkoviny a imunita

 Bílkoviny mají rovněž mimořádný význam pro obranyschopnost našeho organizmu. Bílkoviny jsou základní složkou tělesných tkání, nejen svalů, kostí, ale i ostatních orgánů. Za účasti bílkovin probíhá většina  metabolických reakcí.  Je tomu tak i při zajištění obranných schopností.  Při nedostatečném příjmu bílkovin či při jejich vyšších ztrátách se rozvíjí bílkovinná malnutrice, tzn. podvýživa, která nejen oslabuje imunitu, ale i ostatní funkce organismu. Člověk, který je v malnutrici, snáší průběh onemocnění mnohem hůř. Onemocnění se u něj může projevovat závažněji, zvyšuje se riziko komplikací základního onemocnění, a i následná rekonvalescence (úzdrava) nemocného se prodlužuje.

„Bílkoviny jsou rovněž součástí imunokompetentních buněk i protilátek, které se uplatňují při likvidaci infekce. Dovoluje-li to zdravotní stav (činnost ledvin), tak příjem bílkovin zajišťujeme především konzumací kvalitní stravy.  Bílkoviny jsou tak nejen nezbytné v prevenci, ale i léčbě infekčních onemocnění.“ říká Petr Tláskal, CSc.

 Jak zpozorovat podvýživu

 Příčiny malnutrice u seniorů často souvisí s přirozenými změnami, které probíhají v organismu s narůstajícím věkem. „U starších lidí se často objevuje nechutenství, zhoršuje se vnímání chuti a čichu (což jsou pro stravování významné motivační faktory), snižuje se tvorba slin. Rovněž dochází ke ztrátě chrupu, zhoršuje se proto i schopnost žvýkání, snižuje se tvorba žaludeční kyseliny a vůbec celý proces trávení se zpomaluje. Významný vliv na proces zpracování potravy mají i změněné aktivity enzymů, i střevní mikrobioty. Ke stabilizaci střevní mikrobioty je vhodná i pravidelná konzumace jogurtů či zakysaných mléčných výrobků,“ uvádí MUDr. Tláskal.

Senioři často mívají problém i se samotným příjmem potravy. Jedí velmi málo, někdy doslova zapomínají na jídlo, nebo jejich pocit nasycení se dostaví prakticky hned, jak začnou jíst, takže další jídlo odmítnou. Rovněž je velkým nebezpečím nedostatečný příjem tekutin. Snadno tak dochází k dehydrataci a v souvislosti s tím  k dalšímu ohrožení organismu. Senioři ztrácí pocit žízně, což je nutné mít na paměti.  „Podvýživa se samozřejmě nejprve projeví úbytkem na váze, snížením svalové síly, častějšími pády a podobně. Nicméně je nutné mít v patrnosti, že i u obézních seniorů může být malnutrice, mohou jim scházet některé významné nutriční složky (včetně bílkovin), které zajišťují potřebné metabolické procesy organismu.

Co když běžná strava nestačí

 Současná medicína už dokáže pomoci ve výživě seniorům, a to i v případě, že trpí různými chronickými onemocněními. „Pokud vezmeme v úvahu zdravého seniora, který netrpí žádným onemocněním, ale víme, že jeho denní příjem stravy není dostatečný, po konzultaci s lékařem je mu možné mu dodat bílkoviny a ostatní důležité látky ve formě sippingu, tzn. popíjení nutričně hodnotného přípravku. Většinou je to nápoj o objemu 200 ml, který obsahuje všechny potřebné nutrienty, aby pokryl denní potřeby nejen pro bezprostřední potřebu výživu, ale i pro celkovou regeneraci organismu. Pokud senior nedokáže vypít takovéto množství, jsou dostupné přípravky i v menším objemu, například 125 ml. Uvedené nápoje by se neměly vypít najednou, ale popíjet v průběhu dne, aby bylo zajištěno lepší vstřebání živin,“ uvádí MUDr. Tláskal.

Každý lékař by měl při vyšetření pacienta zhodnotit i jeho stav výživy, což zvláště platí u seniorů. Praktický lékař mimo jiné věnuje pozornost i screeningu rizika nebo už přítomné podvýživy, diagnostice jejích příčin a v případě potřeby navrhuje řešení. Když běžná strava nestačí, má lékař možnost předepsat enterální výživu určenou na popíjení. U onkologického pacienta, u kterého je výživa velmi důležitá, může onkolog po zhodnocení nutričního stavu doporučit nebo předepsat přípravky na popíjení, které mu mohou pomoci dosáhnout denní nutriční příjem, pokud běžná strava nestačí.

Výskyt podvýživy u seniorů v Česku

Problém podvýživy přiřazujeme spíše k chudým zemím a jen zřídka si ji spojujeme s důchodci ve vyspělých státech, včetně Česka. Realita však ukazuje, že výživové problémy ve formě podvýživy, nedostatečného příjmu důležitých živin, fádní jídelníček či nedostatečný energetický příjem, provázejí seniorský věk i u nás.

I starší lidé v domovech sociálních služeb nejednou odmítají potravu, popřípadě konzumují množství, která jsou pod úrovní potřebného denního energetického příjmu. Zařízení pro seniory jsou si vědoma tohoto problému, a proto aktivně provádějí screening výživového příjmu u svých klientů. Společnost Nutricia, která působí také v oblasti enterální výživy, realizovala studii v zařízeních pro seniory. „Do studie, kterou jsme uskutečnili v roce 2017, se zapojilo 52 zařízení pro seniory a více než 4977 klientů. Výsledky ukázaly, že ve stavu podvýživy nebo v jejím riziku je až 57% screenovaných klientů „, říká Jan Beran, člen představenstva společnosti Nutricia. Společnost se zavázala naplňovat vizi „Jedna planeta. Jedno zdraví“, jejímž prostřednictvím vyjadřuje svůj závazek pozitivním způsobem ovlivňovat zdraví lidí a pomáhat jim k plnohodnotnému životu prostřednictvím výživy. „Nutriční screeningy jsou jedním ze způsobů, jak naplňujeme naši vizi v Česku“, dodává Jan Beran. „Tyto aktivity jsou nesmírně důležité, protože upozorňují na rozsah problému malnutrice mezi našimi seniory. Odhalení malnutrice nebo její rizika umožňuje její řešení prostřednictvím správné nutriční intervence, o níž rozhodne lékař „, říká MUDr. Tláskal.

Malnutrice a s ní související problémy seniorů ve výživě jsou často podceňovány a všimneme si jich, až když je pozdě. Přitom kvalitní, na živiny a mikronutrienty bohatá strava, může významným způsobem pomáhat seniorům ke zvýšení kvality jejich života.  Senior může díky správné nutriční intervenci prožívat aktivnější, zdravější a plnější život. Nezapomeňte se proto ujistit, že starší členové vašich rodin mají i v tomto období dostatečný příjem všeho toho, co ke své výživě potřebují.

 

 

Knihy roku Deníku N: Vyhlášení nové ankety Deníku N
Jaké byly nejlepší knihy uplynulého roku a co výsledky ankety vypovídají o české literatuře? V úterý 6. prosince od 19.00 vás zveme na debatu se zástupci české nakladatelské branže: Milanem Gelnarem, ředitelem nakladatelství Argo, Jakubem Sedláčkem, šéfredaktorem nakladatelství Paseka a Miroslavem Balaštíkem, šéfredaktorem nakladatelství Host.

Pokud máte připomínku nebo jste našli chybu, napište na editori@denikn.cz.

Inzerce

V tomto okamžiku nejčtenější