Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Aktualizováno: Co byste měli vědět o koronaviru – nové otázky a odpovědi

Městečko Casalpusterlengo v karanténní oblasti severní Itálie. Masky na obličeji a zásoby ve vozících. Foto: ČTK/AP
Městečko Casalpusterlengo v karanténní oblasti severní Itálie. Masky na obličeji a zásoby ve vozících. Foto: ČTK/AP

První případy virového onemocnění Covid-19 už máme v České republice. Co je nezbytné v tuto chvíli vědět, jaké praktické informace potřebujete?

Navazujeme na naši první sérii otázek a odpovědí ke koronaviru, doplňujeme je a zpřesňujeme. Odpovědi vycházejí z aktuálních informací Světové zdravotnické organizace a odborných časopisů.

UPŘESNĚNÍ: tento článek původně vyšel 24. 2. Toto je aktualizace ke dni 1. 3. Nové a změněné informace jsou vyznačeny kurzivou.

Máme se bát?

Pokud se nenacházíte v oblasti, kde už epidemie probíhá, pak je riziko, že onemocníte, velmi malé. (UPŘESNĚNÍ: V České republice už máme první tři případy. Vesměs jde o lidi, kteří se nakazili v Itálii, zatím tedy není známo žádné domácí ohnisko nákazy, což je důležité. Až se nějaké objeví, může být situace horší, zatím jsme oblastí, kde epidemie v plném smyslu slova není.)

Pokud v takové oblasti jste, nedávno jste v ní byli nebo jste v kontaktu s někým, kdo tam byl, pak je potřeba s určitým rizikem počítat.

Covid-19 je onemocnění, které může proběhnout bez příznaků. Může mít velmi mírný průběh. Ve vzácnějších případech ale může způsobit vážné potíže, a jak známo, lze na ně i zemřít. Dosavadní čínské statistiky sice ukazují, že zemřela asi 3,4 % nakažených, což je hodně (přinejmenším třicetkrát více než u chřipky), pravděpodobně však jde o velmi přehnané číslo, protože velká část případů nákazy vůbec není podchycena. Kolik nepodchycených je, to je velice sporné, odhady odborníků se liší v rozsahu desítkového řádu.

Státní zdravotní ústav zřídil dvě non-stop linky pro ohlašování případů i dotazy ohledně koronaviru. Jedná se o telefonní čísla 724 810 106 nebo 725 191 367.

V oblasti s nízkým rizikem, kterou zatím Česko je, představuje větší riziko panika než samotný virus. Je dobré vědět o preventivních opatřeních a sledovat aktuální informace. Není dobré být ve stresu. (Tohle zatím platí. Ještě stále jsme oblastí s nízkým rizikem, tři nakažení na tom nic nemění.)

Jakým způsobem se koronavirus přenáší?

Primárně kapénkami z úst a nosu při kýchání a kašli. Pravděpodobně i jinými tělními tekutinami včetně moči. (Tohle pořád ještě není jisté.)

Jak dlouhá je inkubační doba?

Inkubační dobou se rozumí období, kdy jste už nakaženi a můžete nákazu šířit dál, ale ještě o tom nevíte – nemáte žádné příznaky. Prozatím se zdá, že typická inkubační doba je pět dní, maximum se odhaduje na 14 dní a od toho se odvozuje doba karantény. Existují však obavy, že ve výjimečných případech může být ještě delší.

Lze se nakazit od člověka, který nemá žádné příznaky?

Ano. Pravděpodobně to je hlavní způsob šíření nákazy.

Je bezpečné cestovat do Itálie?

ZMĚNA: Už ne. Na lyžích v Itálii se prokazatelně lze nakazit. Dovolenou v severní Itálii nelze doporučit, a pokud to není nezbytně nutné, asi byste měli ze svých cestovních plánů vynechat celou tuto zemi.

Je bezpečné stýkat se s lidmi, kteří se z Itálie vracejí?

ZMĚNA: Opatrnost je žádoucí. Pro Itálii by teď měla platit stejná pravidla jako pro Čínu a další rizikové oblasti – viz následující otázka. Zvláštní opatrnosti musí dbát osoby, pro něž je nákaza nebezpečnější než pro jiné (viz dále). Ty by se teď měly s jinými lidmi vůbec stýkat co nejméně.

Co by měl dělat člověk, který se na cestách ocitl v rizikové oblasti?

UPRAVENO, DŮLEŽITÉ: Po návratu z oblastí, kde se nákaza šíří ve větší míře (považovat za ně teď musíme především Čínu, Jižní Koreu, Japonsko, Írán a Itálii), je v současné době rozumné a ohleduplné zůstat doma, tj. v „samokaranténě“, po zmíněných 14 dní. Taková karanténa má ale smysl jen v případě, že je skutečně důsledná, to znamená, že nepřicházíte do styku absolutně s nikým, kdo s vámi karanténu nesdílí, nevycházíte ani do obchodu atd. Ministerstvo zdravotnictví důrazně doporučuje nechodit k lékaři, ale v případě obav nebo příznaků kontaktovat telefonicky svého lékaře anebo hygienickou stanici. Státní zdravotní ústav zřídil dvě non-stop linky pro ohlašování případů i dotazy ohledně koronaviru. Jedná se o telefonní čísla 724 810 106 nebo 725 191 367 (nevolejte na 155 ani na 112). Pokud jde o testování a chování po návratu z rizikových oblastí, přečtěte si článek Ivy Bezděkové, který se této problematice velmi podrobně věnuje.

Jaké jsou příznaky onemocnění?

Suchý kašel, zvýšená teplota až horečka, obtíže s dýcháním, únava. Bez krevních testů jsou nerozlišitelné od běžné chřipky.

Co dělat: Častěji si mýt ruce teplou vodou a mýdlem. Nesahat si na obličej, zejména do očí. Kašlat, kýchat a smrkat do kapesníku. Při kašli si nezakrývat ústa dlaní, ale loktem nebo hřbetem ruky. Přestat si podávat ruce na pozdrav. Udržovat od ostatních lidí trochu větší fyzickou vzdálenost než obvykle, alespoň jeden metr. Vyhýbat se návalům v dopravních prostředcích. Důkladně o těchto pravidlech poučit děti. Postarat se o seniory a nemocné osoby, aby nemuseli příliš vycházet z domova.

Je nákaza pro některé lidi nebezpečnější než pro jiné?

Ano, vyšší ohrožení prokazatelně představuje pro seniory nad 65 let, pro osoby s oslabenou imunitou či chronickými zdravotními potížemi. Rizikovým faktorem je zejména cukrovka, vysoký krevní tlak a srdeční onemocnění. Časté dotazy se týkají malých dětí. Děti pod tři roky věku se u virových nákaz zpravidla pokládají za rizikovou skupinu. V případě Covid-19 zatím není hlášeno žádné úmrtí ve věkové skupině pod devět let. (Křivka smrtnosti začíná výrazněji stoupat až od padesáti let výše.) Stejně tak nejsou zprávy o těžkém průběhu tohoto onemocnění u dětí. Přesto je samozřejmě rozumné dbát na ochranu zdraví dětí víc než za běžných okolností.

Dá se nákaza koronavirem léčit?

Nikoli specificky, to znamená, že

Covid-19

Odemčeno o koronaviru

Česko, Věda

V tomto okamžiku nejčtenější