Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

V Chile se může bojovat i za Evropu. Třeba románem

Výřez z obálky českého vydání.
Výřez z obálky českého vydání.

Autor pozoruhodné knihy Mlha nad Iquique proniká mlhou rodinných traumat až k úvahám o záměrném vytěsňování nepohodlných vzpomínek a politické normalizaci, která není pouze českým tématem.

Svůj knižní debut pojmenoval mladý chilský spisovatel Diego Zúñiga (1987) po vzácném meteorologickém úkazu, po mlze vznikající „v pouštních oblastech blízkých moři kvůli velkým teplotním rozdílům mezi dnem a nocí“. Advekční mlhu, sémanticky nejvěrnější ekvivalent původního názvu Comanchaca, nahradila překladatelka Ester Povýšilová v záhlaví českého vydání opisem Mlha nad Iquique. Iquique je přístavní město v severním Chile, znalost dalších tamních reálií není třeba: mlha je v knize především metaforou paměti.

Diego Zúñiga patří k nejznámějším jménům současné chilské literatury, přesněji řečeno k její nejmladší generaci. A jak v doslovu dodává hispanistka Anežka Charvátová v krátké antologii chilské literatury, Zúñiga přísluší i ke „generaci dětí“, tedy autorů, kteří nezažili zemi před Pinochetovým režimem a diktaturu zakoušeli během dospívání. Toto období národních dějin dodnes rezonuje ve společenském dění i v umění, a to proto, že prozatím nedošlo k vyrovnání se s epochou a jejími zločiny.

Mlžení paměti, rozličné zkratky popisující povahu komunikace v disfunkční rodině a mnohé přesahy (místa a stavby jako média paměti, neprostupná pohoří a poušť jako přepážka, věznící v zemi někdejší tajemství) se převalují nad celou road-book. Její páteří je cesta ze Santiaga přes Iquique, v němž vypravěč s řadou autobiografických rysů vyrůstal, s otcem do Peru, kde je dostupnější nejen spotřební zboží, ale i zubařská péče. Vyprávění je rozděleno na dvě linie: sudé stránky nesou střípky, útržky a drobné příběhy rekapitulující život s matkou, na lichých se odvíjí vztah otce a syna. S přibývajícími stránkami se obě začnou porůznu rozcházet, překrývat a proplétat.

Svéráz národního ml(č/ž)ení

Forma může připomínat stylistická cvičení, ale jakkoli tomu prvních dvacet stránek nenasvědčuje, jedná se o mimořádný text. Zvláště

Tento článek je exkluzivní obsah pro předplatitele Deníku N.

Literatura

Kultura

V tomto okamžiku nejčtenější