Deník N

Kosmická loď InSight úspěšně přistála na Marsu. Průzkum rudé planety pokračuje

Přistávací modul InSight. Obr.: NASA/JPL
Přistávací modul InSight. Obr.: NASA/JPL
Deník N zajišťuje fotografie za podpory Megapixel.cz.

Dnes ve 20:53 SEČ přistála na povrchu Marsu americká bezpilotní kosmická loď InSight a o několik minut později se ohlásila řídicímu středisku. Půlroční let tak byl završen úspěchem a InSight se teď začne chystat na své výzkumné úkoly.

O jaké jde, to prozrazuje plný název mise: Mars Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport. InSight je vybaven třemi druhy přístrojů. Seismometry budou měřit seismickou aktivitu planety – otřesy půdy. Dalším přístrojem je detektor tepelného toku, který má zachytit přenos tepla z nitra planety k povrchu. A konečně přesná radiová aparatura spolupracující s pozemní sítí NASA Deep Space Network umožní podle kolísajícího zpoždění radiového signálu změřit nepravidelnosti v rotaci Marsu. Nic z toho se zatím nezkoumalo.

Zkrátka a dobře, InSight se na Mars podívá očima geologa. To umožní doplnit znalosti o dávné historii čtvrté planety. Víme, že se v něčem podobá pozemské, ale jsou tu také výrazné rozdíly. Mars například na rozdíl od Země nemá deskovou tektoniku. Povrch Země je tvořen systémem pohyblivých tektonických desek plovoucích na plastickém podkladu (astenosféře). Proto se kontinenty pohybují a mění svou podobu, proto máme četná zemětřesení a bohatou sopečnou činnost, zejména u okrajů desek.

Mars je jiný. Má stejně jako Země žhavé jádro, kolem něj plášť a na povrchu kůru, je však mnohem stabilnější, protože je menší. Proto má nižší gravitaci, tlak v jádru planety je menší, jeho teplota tudíž nižší a geologické děje klidnější. Nepohání je tolik energie jako na Zemi. (Anebo postupem času došla – výklady se různí.) InSight má tyto teoretické úvahy potvrdit a zpřesnit měřením.

InSight přistál v oblasti planiny Elysium poblíž rovníku. Součástí mise tentokrát není žádné vozítko, přistávací modul stojí na místě, což odpovídá jeho úkolům.

Výzkum Marsu je v posledních letech velmi intenzivní. Na základě dat z vozítka Curiosity letos vědci spolehlivě identifikovali přítomnost některých organických molekul včetně metanu. Není to rozhodně důkaz

Tento článek je exkluzivní obsah pro předplatitele Deníku N.

V tomto okamžiku nejčtenější