Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Asteroidy: Braňme se, než bude na všechno pozdě

Čeljabinsk, 15. února 2013. Nad městem právě vybuchuje dvacetimetrový asteroid, neboli třicet hirošimských bomb najednou. 1500 lidí bylo zraněno tlakovou vlnou. Foto: Alex Alishevskikh / NASA
Čeljabinsk, 15. února 2013. Nad městem právě vybuchuje dvacetimetrový asteroid, neboli třicet hirošimských bomb najednou. 1500 lidí bylo zraněno tlakovou vlnou. Foto: Alex Alishevskikh / NASA

Dejme tomu, že astronomové odhalí asteroid o průměru 300 metrů na kolizní dráze se Zemí. Do srážky zbývá dle propočtů pět let. Co můžeme udělat pro to, aby se objekt s modrou planetou nestřetl? A jak se dá využít touha po zisku pro zvýšení našeho bezpečí?

Všichni jsme se na základní škole učili o neslavném konci dinosaurů na Zemi. Dle současných odhadů zasáhl Zemi před necelými 66 miliony let objekt o průměru asi 10 kilometrů a způsobil globální klimatickou změnu, která vedla k velkému vymírání druhů a kompletní přeměně podoby života na povrchu planety. Zůstal po něm impaktní kráter Chicxulub na poloostrově Yucatan o průměru 150 km a původně hluboký asi 20 km. Tento střet je sice dávnou historií, avšak je jasné, že okolí naší planety je křižováno mnoha objekty, primárně asteroidy a kometami, které by při kolizi se Zemí způsobily značné škody. To si začali s větší urgencí uvědomovat v devadesátých letech i političtí představitelé. Roku 1998 zadal americký Kongres agentuře NASA úkol zmapovat okolí Země a zjistit, jestli se v něm objevují objekty schopné způsobit globální katastrofu dinosauřích rozměrů.

Z šetření můžeme vyvodit dva závěry. Zaprvé, s velkou pravděpodobností nás nečeká srážka s tělesem schopným vyvolat globální katastrofu (velikost cca nad jeden kilometr v průměru) – okolí Země je již relativně ustálené. Zadruhé, v okolí se vyskytuje velké množství těles, která mohou v případě srážky vyvolat značné lokální nebo regionální škody. Vždyť čeljabinský meteor, který explodoval nad Ruskem v roce 2013 a zranil několik set lidí, měl pouhých 20 metrů v průměru.

Celkově můžeme identifikovat dva druhy objektů, které jsou z pohledu planetární obrany (ochrany Země před srážkou s jiným tělesem) zajímavé. Prvním jsou asteroidy. Tato tělesa se znovu dělí na několik skupin, z nichž jsou pro nás zajímavé takzvané Near-Earth Asteroids (asteroidy blízko Země), které se v rámci své oběžné dráhy blíží oběžné dráze Země, a jejich podskupina potenciálně nebezpečné asteroidy. Tato podskupina je specifická tím, že objekt do ní patřící se během své orbitální periody přiblíží oběžné dráze Země na 7,5 milionu kilometru či méně a má velikost alespoň 140 m v průměru. Druhým typem objektů, které

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Věda

V tomto okamžiku nejčtenější