Deník N

Kdo jsou Češi: Obrozenecká falza Rukopisů k tomu stále mají co říci

Dokážete si představit, jak fantastickou reakci by vyvolal nález středověkých česky psaných listin dnes? Na fotce originál Rukopisu zelenohorského. Foto: ČTK
Dokážete si představit, jak fantastickou reakci by vyvolal nález středověkých česky psaných listin dnes? Na fotce originál Rukopisu zelenohorského. Foto: ČTK

Ústav pro českou literaturu Akademie věd v prosinci uzavřel rozsáhlý výzkum Rukopisů zelenohorského a královédvorského. Zabýval se ohlasem našich nejslavnějších mystifikací v české kultuře a umění, ale i tím, jak ovlivnily zahraniční pohled na Čechy. Podobné téma čekalo v pozadí sporu o pravost Rukopisů přes sto padesát let.

Do nového výzkumu více než dvousetletého, mnohovrstevnatého příběhu se před čtyřmi lety pustili badatelé Ústavu pro českou literaturu Akademie věd společně s dalšími českými i zahraničními odborníky. Ve dvou úctyhodně rozsáhlých publikacích už neřeší zavedenou otázku pravosti a nepravosti obou děl, ta je uzavřená. Namísto toho se zaměřili na roli obou falz v rámci utváření naší kultury a na to, jak se Rukopisy zařadily do evropské vlny romantického nacionalismu.

„Pokusili jsme se bez předpojatosti a v širších evropských souvislostech podívat na všechny velké osobnosti 19. století, které se Rukopisy zabývaly, ukázat problematické aspekty utváření naší moderní kultury, ale i cestu, jak se s těmito falzy vypořádat a zároveň je neztratit ze zřetele jako specifická umělecká díla,“ vysvětluje důvod vzniku souborné monografie její editor Dalibor Dobiáš z Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Tento článek je exkluzivní obsah pro předplatitele Deníku N.

Česko, Kultura, Věda

V tomto okamžiku nejčtenější