Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Problémy Západu prý vyřeší, když budou elity víc naslouchat běžným lidem. Je třeba říct: Nic nového se od nich nedozví

Populisté vědí, co chtějí zklamaní lidé slyšet. SPD si letos do Prahy pozvala mistry v tomto oboru: Geerta Wilderse z Nizozemska a Francouzku Marine Le Penovou. Foto: čtk
Populisté vědí, co chtějí zklamaní lidé slyšet. SPD si letos do Prahy pozvala mistry v tomto oboru: Geerta Wilderse z Nizozemska a Francouzku Marine Le Penovou. Foto: čtk

Komentář Jiřího Pehe: Stále častěji slýcháme, že jedním z důvodů krize liberální demokracie a obecně jistého tápání západní civilizace je jakési odcizení elit. Elity se prý vzdálily masám. Málo jim naslouchají a pak jsou překvapeny volebními výsledky. Je to ale skutečně tak?

Západní společnosti jsou prý beznadějně polarizovány i proto, že jejich liberálnější části, obvykle vzdělanější lidé z větších měst, se dostatečně nesnaží porozumět těm ostatním, kteří se obávají dopadů globalizace a odmítají destrukci tradičních hodnot pod tlakem nových „liberálních“ trendů, jako je zrovnoprávňování všemožných menšin či větší inkluze a diverzita.

V rozhovoru pro Salón, přílohu deníku Právo, později uveřejněném i na novinky.cz, se do elit pustil i chorvatský filozof Boris Buden, jehož myšlenky jinak rozhodně nelze přehlížet. Prohlásil, že jedním z problémů současnosti je, že „elity se vzdálily, odcizily masám a voličům“.

Když taková prohlášení zaznívají v politice, v rétorice populistických hnutí, lze rozumět, proč se tak děje. Populismus je už od svého vzniku jako politický směr na konci 19. století založen na tom, že proti „lidu“ stojí elity, které jsou prý od ostatních odtržené, a tudíž zkažené. Populistická hnutí pak nabízejí různé návody, jak se s elitami ve jménu lidu vypořádat, nejčastěji přímou demokracii. Typické je, že „lid“, o kterém populisté mluví, je nestrukturovaný. Je to cosi jako kolektivní bytost s vlastními tužbami a aspiracemi, které dokážou nejlépe vycítit a formulovat právě populističtí politici.

A dřív to bylo lepší?

Myšlenkovou konstrukci o rostoucím příkopu mezi elitami a „lidem“ lze ale snadno narušit

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Názor

Komentáře

V tomto okamžiku nejčtenější