Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Když jednoho z nás srazí auto, skončili jsme. Lokální média jako společensky relevantní křehké zboží

Z mezinárodních výzkumů vyplývá, že lidé chtějí mít v médiích hlas, tedy chtějí číst příběhy ze své komunity, které reflektují jejich životy. Chtějí, aby jejich hlas byl slyšet. Pokud není slyšet, může to mít i tragické následky. Foto: Victoria Kubiaki, Unsplash
Z mezinárodních výzkumů vyplývá, že lidé chtějí mít v médiích hlas, tedy chtějí číst příběhy ze své komunity, které reflektují jejich životy. Chtějí, aby jejich hlas byl slyšet. Pokud není slyšet, může to mít i tragické následky. Foto: Victoria Kubiaki, Unsplash

Svoje životy žijeme na určitém místě. Nejde jen o pomyslný špendlík na mapě, mnohem více jde o emoce, o vztah, který ke konkrétnímu místu máme. Podobně to funguje i s informacemi – nejvíce nás zajímají ty, které mají nejsilnější dopad na náš život. To je předpoklad pro existenci lokálních médií, která svůj obsah věnují dění v konkrétním městě, okrese nebo kraji a jsou zde i distribuována.

Výzkumy opakovaně zdůrazňují důležitost lokálních médií, jejich blízkost k publiku, tradiční roli archivářů, kronikářů a paměti lokality. Když média v lokalitě zaniknou, zůstávají po nich nezaplnitelné mezery či „pouště“, které mohou mít vliv na společenský i politický vývoj konkrétního místa.

V zahraničních výzkumech se například ukazuje, že pokud ve městě neexistuje či přestane existovat lokální médium, může to mít vliv také na výsledky komunálních voleb, a tedy i místní demokracii.

Informace a demokracie jsou spojité nádoby. Bez všech hlasů ve společnosti – tedy různých názorů a perspektiv, nejen těch nejhlasitějších – se v demokracii neobejdeme. Lidé nebudou vědět, co se děje, politici přijdou o nastavené zrcadlo a třeba začnou mít pocit, že všechno vědí nejlépe.

Ještě důležitější je informační nasycenost na lokální úrovni. Nestačí jen klábosit se sousedy o novinkách, je nutné mít celé spektrum informací od různých zdrojů. Lidé říkají, že je politika v médiích nezajímá.

Politikou na lokální úrovni je ale také rozhodnutí o zrušení základní školy nebo (ne)postavení obchvatu města, tedy témata, která se velmi silně týkají většiny místních.

Lokální média jsou přesto často přehlížena a považována za méně důležitá ve srovnání s celostátními či mezinárodními, podceňována či kritizována jako méně profesionální.

V médiích na periferii se snoubí obě výše popsané charakteristiky – na jednu stranu jsou lokální média považována za nejkřehčí součást mediálního systému, která citlivě reaguje na zrychlující se proměnu médií; na druhou stranu vyrůstají ze silné tradice a historie.

Důležité a neviditelné

Důležitost lokálních novin v českém kontextu dokládá například jejich klíčové postavení v době sametové revoluce. Jedním z prvních požadavků revolucionářů v malých městech bylo

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Kontext N

V tomto okamžiku nejčtenější