Deník N

Syn statkáře, který nechal popravit příbuzného a zvažoval provdání dcery za Stalinova pobočníka

Gottwald místo svého dětství charakterizoval takto: „To byste museli znát prostředí tehdejší hanácké vesnice. To bylo něco takového tvrdého, strohého, lidé nepřívětiví, taková křupanská povaha.“ Foto: ČTK
Gottwald místo svého dětství charakterizoval takto: „To byste museli znát prostředí tehdejší hanácké vesnice. To bylo něco takového tvrdého, strohého, lidé nepřívětiví, taková křupanská povaha.“ Foto: ČTK

V říjnu a listopadu si každý rok připomínáme významné mezníky v našich dějinách i osobnosti, které v různých dobách z titulu svého oficiálního postavení vedly československou a později českou společnosti. O některých z nich víme více, o jiných (a překvapivě mezi ně patří i současný prezident) máme jen kusé informace. Externí spolupracovník Deníku N spolu s profesionálním genealogem Zdeňkem Hornerem prostudovali nejrůznější prameny včetně rodokmenů, aby naše zesnulé, ale i žijící hlavy státu co nejzevrubněji představili. Tentokrát Emila Háchu a Klementa Gottwalda.

Vnuk i manžel Němky, tchán muže, na něhož se vztahovaly norimberské zákony

Zatímco Edvard Beneš byl v mnohém spojen se svým předchůdcem Tomášem Garriguem Masarykem, další prezident Emil Hácha byl různými – v několika případech i rodinnými – vazbami spojen s dalšími hlavami našeho státu. Narodil se v roce 1872 a jeho babička z otcovy strany pocházela z rozsáhlého rodu Jakešů, kteří jsou ve starých matrikách psáni jako Jakschovi, přičemž bydliště rodiny, dvojjazyčné Trhové Sviny, kde mateřský jazyk rodiny byl často určen ženitbou do českého či německého prostředí, leží 10 kilometrů od Dlouhé Stropnice, odkud pocházel vůdce demokratických sudetských Němců Wenzel Jaksch (1896–1966) – a 20 kilometrů od Českých Chalup, odkud pochází bývalý politik Milouš Jakeš (1922, v letech 1987–1989 generální tajemník ÚV KSČ, faktická hlava ČSSR).

Vzhledem k rozsáhlosti rodiny Jakschů-Jakešů je velká šance příbuznosti Emila Háchy s oběma těmito politiky. Co se týče německých kořenů, matka Háchovy matky Teresie‚ rozená Nietsche, byla navíc pražská Němka – stejně jako její vnučka, Háchova pozdější manželka Marie (1873–1938).

Jak Emil, tak jeho mladší bratr Theodor (1874–1957) si totiž vzali své sestřenice, které se obě, stejně jako matka bratrů Háchových, jmenovaly Marie: Emil si vzal dceru Františka Klause, bratra své matky, Theodor dceru Josefy Šittlerové, sestry svého otce. (Ač Hácha pocházel z rodiny Klausovy, se svým novodobým následovníkem Václavem Klausem spřízněn

Tento článek je exkluzivní obsah pro předplatitele Deníku N.

Analýza

Komentáře

V tomto okamžiku nejčtenější