Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Geopolitika Měsíce: Kde a proč kolonizovat zemskou oběžnici

Všichni, kdo zatím navštívili Měsíc, byli Američané. Na snímku mise Apollo 17. Foto: NASA/Eugene Cernan
Všichni, kdo zatím navštívili Měsíc, byli Američané. Na snímku mise Apollo 17. Foto: NASA/Eugene Cernan

Přestože nejznámějším potenciálním cílem pro pilotované lety je v současnosti bezpochyby planeta Mars, dá se očekávat, že ještě před vysláním pilotovaného letu na povrch „rudé planety“ lidstvo nejenže znovu navštíví, ale i permanentně osídlí svoji jedinou přirozenou oběžnici – Měsíc.

Měsíc je jediným nebeským tělesem, které člověk (a to opakovaně) navštívil, a také dalším logickým krokem v rozvoji vesmírných aktivit pozemšťanů. Osidlování Měsíce bude mít své jasně definované geografické limity, které, alespoň do určité míry, vnesou na jeho povrch logiku mocenského soupeření.

Nadpozemská politika

Stručně shrnuto, geopolitika jako vědní disciplína se věnuje analýze mocenského soupeření v prostoru. Tento prostor je definován jak fyzickými charakteristikami, tak vnímáním těchto charakteristik aktéry, kteří uvnitř něj soupeří. Soupeření je značně omezeno zdroji, které mají jednotliví aktéři k dispozici, a technologickým rozvojem, který jim umožňuje prostor využívat.

Geopolitické prizma tak může být aplikováno i ve vesmírném prostoru, jelikož i přes často propagovaný charakter této domény jako prostoru mezinárodní spolupráce, který je výrazně včleněn i do nejvýznamnějšího právního dokumentu věnujícího se vesmíru – tzv. Kosmické smlouvy z roku 1967 –, byl vesmír vždy dějištěm a cílem soupeření relevantních geopolitických aktérů.

Nejprve šlo o soupeření dvou supervelmocí, zakončené úspěchem programu Apollo. Následoval postupný nárůst počtu aktérů, kteří dokázali v tomto prostoru operovat, ať už šlo o Evropu, která se snažila si vytvořit strategickou nezávislost na ne vždy spolehlivých Spojených státech; Japonsko, které je naopak na USA ve vesmírném programu závislé; nebo Čínu, která ve spolupráci nejprve s USA a následně s Ruskem dokázala vytvořit jeden z nejkomplexnějších vesmírných programů dneška.

Boom v této oblasti můžeme sledovat od konce studené války, respektive od počátku 21. století, kdy došlo k enormnímu nárůstu počtu státních a nestátních vesmírných aktérů schopných hrát relevantní roli.

Nejlíp bude na pólech

Zpět k Měsíci. Relevantních aktivit směřujících k trvalému osídlení tohoto tělesa samozřejmě nejsou v současnosti schopni

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Věda

V tomto okamžiku nejčtenější