Deník N

Dopisy Olze tesklivě předvádějí devatero životů velkého kocoura Havla

Pavel Neškudla a Magdalena Zimová. Foto: Divadlo v Dlouhé.
Pavel Neškudla a Magdalena Zimová. Foto: Divadlo v Dlouhé.

Režijní tandem SKUTR zdramatizoval pro Divadlo v Dlouhé korespondenci Václava Havla z kriminálu Dopisy Olze. První reprízu má představení již zítra. Vzniklo obrazově strhující představení, které nabízí hned několik možností uchopení.

Více tváří má i samotná osoba Václava Havla. Disident, dramatik, kriminálník, synek ze zámožné rodiny, prezident, prakticky na sklonku života též filmový režisér. Inscenace Dopisy Olze se zaměřuje na možná nejintimnější a nejcitlivější etapu Havlova života. Na jeho pobyt ve vězení, kdy mu jediný styk s okolním světem nahrazovaly jeho dopisy manželce Olze. Jsou to řádky na jedné straně plné vroucí oddanosti a nejistoty, na straně druhé panovačné direktivnosti a pedantské zásadovosti. To když Havel Olgu nabádá, aby byla šťastná a veselé mysli, zároveň ji s až komicky působící úřednickou vážností úkoluje, co vše má „tam venku“ udělat, jak se má starat o chalupu na Hrádečku a aby za žádných okolností neopomněla natřít plot. Jinak by totiž mohl shnít, až přijdou deště…

Oscar a kriminál

Tuto nejednoznačnost Havlových listů z kriminálů SKUTR ilustruje, dotváří a potencuje výraznými obrazy, kde hraje roli každý detail, každý pohyb na scéně. I samotní herci – je jich tu devět, pět žen, čtyři muži – jsou v rámci výrazné režijní koncepce nuceni zapomenout na to, jakou postavu vlastně hrají, a musí se smířit se s tím, že je tvůrčí duo pro zvýraznění děje prostě jen zapustí do obrazu a využije jejich výrazné fyziognomie. Nic z toho se ale neděje samoúčelně, rytmus představení je dávkován filigránsky přesně. Po chvíli, kdy jste strženi vírem barev a ostrých střihů, přijde v pravou chvíli zvolnění a dojde na slova. Dojde na nevyřčené, jen tušené výčitky

Tento článek je exkluzivní obsah pro předplatitele Deníku N.

V tomto okamžiku nejčtenější