Deník N

Intelektuálova pouť dějinnými paradoxy

Obálka knihy.
Obálka knihy.

Třicet již dříve publikovaných textů, převážně knižních recenzí, shromáždil novinář, spisovatel a básník Viktor Šlajchrt do své knihy Bloumání epochami: doteky kulturní historie.

Jde o články tak poutavé, osvěžující, poučné i varovné, že se dají číst i po letech, takže nakladatelská anotace, podle níž se jedná o „drobné eseje“, není nepravdivá. Kapitoly jsou z větší části seřazeny chronologicky: od lidových náboženských představ raného středověku a mystiku středověku vrcholného přes křižácké výpravy či renesanční Itálii se autor dostává až k „vražedného extremismu dvacátého století“. Tedy k dílu britského historika Rogera Griffina, podle nějž fašismus i komunismus vyplynuly z rozporů modernismu.

Často přitom autor používá obrácenou perspektivu a vyhledává různá paradoxní spojení, jako když v pojednání o knize Křížové výpravy očima arabských kronikářů (Argo, 2010) konfrontuje pohled muslimů a křesťanů na daný vojenský střet. Přičemž právem poukazuje na to, že o pár století později budou jakoby na oplátku Evropané promítat podobné erotické představy do Orientu. „Básnicky nejrozevlátější odstavce“ jsou totiž v původní knize věnovány třem stovkám franských prostitutek, které připluly do Svaté země, aby se zalíbily Bohu tím, že obšťastní nešťastné. Arabský kronikář se zde podle Viktora Šlajchrta přímo zalyká zjitřenými emocemi: „Bezuzdné hříšnice, povýšené a výsměšné […], vášnivé a spalující, lačnící a lačné, vybrané a lehkovážné, které trhaly a látaly, trýznily a vyspravovaly, kroužily a pokukovaly, znásilňovaly a loupily […], svádivé a tesknící, toužící a toužené, podnikavé a žhnoucí, milující a vášnivé, růžové v obličeji a drzé, s černýma očima, ukoptěné, ztepilé, oblých boků, s nosním přízvukem a masitými

Tento článek je exkluzivní obsah pro předplatitele Deníku N.

Literatura

Kultura

V tomto okamžiku nejčtenější