Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Protože Ostrava!!! Jak se čeština mění před očima

Protože Ostrava!!! Jazyk se mění stejně rychle jako město. Někdy i rychleji. Foto: Aktron, Wikimedia Commons
Protože Ostrava!!! Jazyk se mění stejně rychle jako město. Někdy i rychleji. Foto: Aktron, Wikimedia Commons

Jazyk se často mění, aniž si jeho mluvčí jakékoliv změny uvědomují. Aktuálním příkladem takovéto změny je pozvolný nástup konstrukce, kterou odborná literatura označuje termínem „protože X“.

Namísto vedlejší věty, kterou bychom za „protože“ obvykle očekávali, v ní může následovat téměř cokoliv. Velmi často podstatná jména, ale neobvyklá nejsou ani příslovce, zájmena, citoslovce nebo emoji.

23:30 sedíme u xtýho piva, protože Ostrava!!! (Twitter, 1. 10. 2015)

Já to říkám pořád, on tu vládu nepotřebuje, protože já, já, já sám😡 (Twitter, 10. 4. 2019)

Typicky se tato konstrukce vyskytuje v příspěvcích na Twitteru. Jak můžeme vidět i na příkladu takových gigantů této sítě, jakým je Donald Trump, styl tweetů, i když se jedná o psané texty, se mnohdy podobá více mluvené řeči než promluvám románových postav. Odborníci proto mluví o tzv. psané mluvenosti.

Nejde ale jen o tweety. Příklady můžeme najít i v mnohem oficiálnějších textech, například v politických komentářích.

Volte nás, protože Babiš, Sobotka, vláda, peníze. (aktualne.cz, 6. 10. 2016)
A co příjmy pana kancléře, který sám kdysi podepsal petici za přísný zákon o majetkových přiznáních a jeho Strana práv občanů (roztomilý název) má v programu slib zákona, „který zakotví mravní kodex státního úředníka“? Nevíme. Protože Ovčáček. (aktualne.cz, 6. 1. 2015)

A neomezujme se jen na psané texty. Konstrukci „protože X“ poměrně často zaslechneme i v mluvené češtině. Následující dvě ukázky pochází

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Věda

V tomto okamžiku nejčtenější