Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Nedomyšlené zákony způsobují obrovské škody. Švejkujeme pravidla dobrého vládnutí

Dlouhodobé švejkování pravidel dobrého vládnutí u nás by šlo pohodlně odbýt úlevným povzdechem, že za to prostě mohou neschopní úředníci. To bychom jim ale dost křivdili. Jsou totiž pouhým kolečkem v dlouhodobě drhnoucím soukolí našeho státu. Foto: ČTK
Dlouhodobé švejkování pravidel dobrého vládnutí u nás by šlo pohodlně odbýt úlevným povzdechem, že za to prostě mohou neschopní úředníci. To bychom jim ale dost křivdili. Jsou totiž pouhým kolečkem v dlouhodobě drhnoucím soukolí našeho státu. Foto: ČTK

Příběh školní inkluze, přesněji řečeno způsob její státní regulace, je učebnicovým příkladem dlouhodobého švejkování a obcházení zásad dobrého vládnutí v Česku. Příkladem jsou bohužel i hořké plody tohoto přístupu.

Když začátkem roku 2016, za Sobotkovy vlády, vstoupila v platnost zbrusu nová tzv. inkluzní vyhláška, probíhala v českém školství inkluze již řadu let. Tedy i bez oné vyhlášky.

Za přijetím vyhlášky byla tehdy snaha, aby inkluze nebyla závislá pouze na dobré vůli konkrétního učitele a ředitele a jejich kreativitě, aby neprobíhala na jejich úkor, aby se k problémům přistupovalo standardně a aby více peněz směřovalo tam, kde inkluze vyvolává větší nároky a náklady.

Vyhláška ale vznikla ve zrychleném režimu a způsob její přípravy porušil většinu pravidel dobrého vládnutí. A záhy se začaly dít velmi nedobré věci.

Práce kvapná, málo platná

Dlužno říci, že vyhláška systematizaci inkluze skutečně přinesla a peníze byly na inkluzi skutečně nasměrovány. Školy a školská poradenská zařízení ale postupně zaplavila nepřehledná lavina další dusící administrativy.

Nová pravidla vyvolala i nežádoucí účelové chování. Nemálo peněz proto začalo směřovat i tam, kde tolik potřebné nebyly. Objem výdajů státu směřující dle vyhlášky za inkluzí po čase diametrálně překonal původní naivní odhady.

Vzniklý zmatek a nárůst již tak vysoké byrokracie vyvolaly naštvanost lidí po celé zemi. Proti inkluzi se posléze začali otevřeně stavět i mnozí ředitelé a učitelé, kteří si s ní do té doby, pravda mnohdy se skřípěním zubů, dokázali nějak poradit. A svatý boj proti inkluzi do svých arzenálů jako špinavou bombu nadšeně zařadili naši populisté.

Nejen v laických, ale mnohdy i odborných diskusích se pak přestalo rozlišovat mezi vyhláškou způsobeným zmatkem a administrativní zátěží na straně jedné a inkluzí samotnou. Vypjatá atmosféra pak byla vodou na mlýn ideových odpůrců inkluze. Dnes jsou tak silně zpochybňovány a vážně ohroženy nejen peníze na inkluzi, ale také inkluze samotná.

Pravidla dobrého vládnutí u ledu

Ale vraťme se zpět na začátek, do roku 2015. Položme si otázku, v čem tehdy, při přípravě první inkluzní vyhlášky, byla pravidla dobrého vládnutí porušena?

Tak tedy návrh tehdejší inkluzní vyhlášky nebyl

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Kontext N

V tomto okamžiku nejčtenější