Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Berlínská zeď se začala hroutit v Praze. Rozhovor se šéfem úřadu Helmuta Kohla

Rudolf Seiters, v revolučním roce 1989 šéf kancléřského úřadu Helmuta Kohla a spolkový ministr pro zvláštní úkoly. Foto: Pavel Polák, Deník N
Rudolf Seiters, v revolučním roce 1989 šéf kancléřského úřadu Helmuta Kohla a spolkový ministr pro zvláštní úkoly. Foto: Pavel Polák, Deník N

Rudolf Seiters byl v roce 1989 šéfem kancléřského úřadu Helmuta Kohla a spolkovým ministrem pro zvláštní úkoly, později i ministrem vnitra. Tím zvláštním úkolem bylo i vyjednávání s vedením komunistické Německé demokratické republiky o umožnění emigrace východoněmeckých uprchlíků z prostor pražské ambasády na Západ, do SRN. S Rudolfem Seitersem v Berlíně mluvil zpravodaj Deníku N Pavel Polák.

Vedení kancléřského úřadu jste převzal v dubnu 1989. Tušil jste, že zbytek roku bude pro vás obzvlášť náročný?

Jasná odpověď: ne. Nikdo tenkrát netušil, že se Německo o rok později sjednotí.

Ani během své nástupní zahraniční návštěvy v NDR u Ericha Honeckera (generálního tajemníka východoněmecké komunistické strany SED, pozn. red.) v červenci 1989 jsem neviděl vůbec žádné náznaky, že by se schylovalo k dramatickým událostem. Změnilo se to teprve až na konci léta, až na podzim, kdy se v NDR začalo protestovat na ulicích.

Tyto události byly zajisté ovlivněné reformní politikou v Moskvě, Maďarsku a Polsku, glasností a perestrojkou, prvními svobodnými volbami v Maďarsku a tak dále. Potom začali lidé z NDR utíkat na diplomatické zastoupení spolkové republiky ve východním Berlíně. To jsem musel nechat uzavřít, protože se 130 uprchlíky bylo naprosto zaplněné.

Jednání s NDR byla bezvýsledná, vedení východního Německa se ani trochu nepohnulo ze svých pozic. Uprchlíky považovalo za zrádce. Přitom nám tvrdili, že zbytek národa je miluje. Vůbec nebrali v potaz události, které se děly v okolních východoevropských zemích.

Jak probíhala jednání s NDR, když se situace na západoněmeckých ambasádách v ostatních socialistických zemích začala postupně vyostřovat?

Podle našich vzájemných smluv jednal s NDR vždy kancléřský úřad, ne spolkové ministerstvo zahraničních věcí. Když začaly na západoněmecké ambasády proudit uprchlíci z NDR, zvláště v Praze,

Tento článek je exkluzivní obsah pro předplatitele Deníku N.

30 let od pádu komunismu

Německo

Česko, Svět

V tomto okamžiku nejčtenější