Deník N

Jedy v potravinách? Chyba není v kvalitě jídla, ale v nás samotných

Představa návratu k bio-organic-zemědělství se může jevit jako skvělé řešení, to bychom si ale (ještě víc než dosud) žili na úkor zbytku světa. Foto: Unsplash
Představa návratu k bio-organic-zemědělství se může jevit jako skvělé řešení, to bychom si ale (ještě víc než dosud) žili na úkor zbytku světa. Foto: Unsplash

Polemika: Pouštět se do diskuse o jídle a zdraví je věc ošemetná, neboť se jedná o nesmírně širokou problematiku, která se však zároveň dotýká každého z nás. Po přečtení rozhovoru s panem Václavkem cítím potřebu některé jeho výroky uvést na pravou míru, či alespoň zasadit do kontextu hlubších souvislostí, píše Jan Havlík, chemik z Vysoké školy chemicko-technologické, popularizátor vědy a pedagog.

Naše strava je totiž – oproti častým předsudkům – z historického hlediska nejbezpečnější, nejkvalitnější a výživově nejhodnotnější za celou existenci lidstva. Jako důkaz stačí prozkoumat data o klesající míře podvýživy, rostoucí průměrné výšce a střední délce života. To vše se navíc děje za současného téměř pětinásobného nárůstu světové populace během pouhých čtyř generací.

Tento překotný vývoj byl možný jen díky dramatické změně způsobu, jakým jako lidstvo potraviny získáváme a zpracováváme. Z mnoha stran slyšíme volání k návratu „ke kořenům“, k tradičním metodám zemědělství či zpracování potravin, k „přirozené stravě“, ale tato naše cesta je jednosměrná a jakýkoliv masivnější pokus o návrat odsouzen k nezdaru. Proč? K tomu se taky dostaneme.

Rakovina nečíhá v mikrovlnce

Nejdřív se zastavme u všech těch „jedů“ v potravinách a „nebezpečí“, které konzumace toho či onoho představuje pro naše zdraví. Podle četnosti novinových zpráv o zdravotních rizicích konzumace různých potravin by se mohlo zdát, že je dnes již prakticky nemožné v klidu sníst běžnou večeři a neriskovat při tom vysoký cholesterol, diabetes či dokonce rakovinu.

Rozhovor s Petrem Václavkem: Dětem už bych mraženou pizzu nedal, trh je zaplavený jedy, říká marketér

Na druhou stranu jsme pravidelně informováni o široké škále blahodárných potravin, které nás mohou dle sdělení „amerických vědců“ před touto neodvratnou zkázou ochránit. Celá věc pak výrazně nabude na vtipnosti v okamžiku, kdy si dáte tu práci a zkusíte jednotlivé studie navzájem porovnat. Můžete pak stejně jako autoři následujícího grafu k velkému překvapení zjistit, že jedna a ta samá potravina rakovinu

Tento článek je exkluzivní obsah pro předplatitele Deníku N.

Polemika

Komentáře

V tomto okamžiku nejčtenější