Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

A z chaosu povstal nový řád…

Takto se rodily spontánně, celoplošně a s udivující rychlostí základní znaky ducha naší doby. Brno, generální stávka 27. listopadu 1989. Foto: ČTK
Takto se rodily spontánně, celoplošně a s udivující rychlostí základní znaky ducha naší doby. Brno, generální stávka 27. listopadu 1989. Foto: ČTK

Glosa Fedora Gála: Morálka je vždy poplatná duchu své doby. Ale zlaté pravidlo bylo zformulováno už na samém počátku civilizací. Nesnažme se ho svým dětem vytloukat z hlavy.

Přes tisíckrát popsanou krizi komunismu a přetlak v papiňáku, který držel do poslední chvíle díky skomírajícímu sovětskému impériu, přišel v listopadu 1989 „veliký třesk“. Jsem si jist, že velmoci a všechny tajné služby světa přihlížely v němém úžasu explozi, jejímu načasování, průběhu, důsledkům. Byl to chaos. Chaos převeliký. Rodily se v něm spontánně, celoplošně a s udivující rychlostí základní znaky ducha naší doby. Ano, nový pořádek se rodil z chaosu. Byl jsem tehdy v epicentru dění na Slovensku a vnímal jsem jako „normální“ ten téměř identický kulturní genotyp té spousty „buněk“ Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu s jejich vnitřní strukturovaností, lídrovstvím, způsoby komunikace, rozhodováním.

Až s odstupem mnoha let, při zpětné reflexi, jsou rozpoznatelné také základní znaky řádu, který se tehdy na troskách komunismu rodil. A také zárodky problémů, které přinesl. Nepatří mezi ně jenom potíže s transformací politiky, ekonomiky…, ale také hodnot, potřeb, norem a cílů lidí. Mluvím o generaci lidí listopadu 1989, což je trochu nepřesné pojmenování, ale budiž. Budiž také proto, že mezičasem tato generace naplnila svůj životní cyklus a odchází (pokud už neodešla). Neříkám to ironicky, ale jako biologický fakt. Chce se mi v této souvislosti, vedle metafor o velkém třesku a řádu z chaosu, použít další – o pulzujícím světě. O světě cyklů, jejichž časovost spadá do kompetence mnoha věd (například těch, které se zabývají kolapsy civilizací) a filozofie. Hlavně však spekulací.

Nastupují generace našich dětí a vnoučat o naše spekulace stojí, i nestojí. Stojí o ně jako o 

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Glosa

Komentáře

V tomto okamžiku nejčtenější