Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Louny v pondělí otevírají monumentální černobílou kompozici slavného rodáka Zdeňka Sýkory

Umění, které vás unese. Foto: Pavel Planička
Umění, které vás unese. Foto: Pavel Planička

Světoznámý výtvarník a lounský rodák Zdeněk Sýkora by se v létě roku 2020 dožil 100 let. Na jeho počest vznikl v Lounech v červnu roku 2015 Spolek Sýkora 2020. Jeho cílem bylo zajistit realizaci projektu úpravy malého náměstí před Vrchlického divadlem v Lounech podle návrhu významného architekta Josefa Pleskota a Lenky Sýkorové (spolupráce Andrej Škripeň).

Piazzetta má podobu černobílé geometrické kompozice, kterou v roce 1962 na protipožární oponu lounského divadla navrhl právě Sýkora. Unikátní dílo se ale nedochovalo, zmizelo během rekonstrukce divadla v letech 2001 až 2003. Symbolicky se tak nyní vrátilo na místo, odkud zmizelo, do veřejného prostoru. Po letech úsilí byla 24. června 2019 jeho realizace dokončena. Zdeněk Sýkora žil po celý svůj život v Lounech. Tento malíř a výtvarník se zařadil mezi světové průkopníky použití počítačů v umění. Je také autorem realizací v architektuře. Jeho díla jsou zastoupena v řadě zahraničních galerií moderního umění.

Malíř Zdeněk Sýkora začal spolu s dlouholetým kamarádem, malířem Vladislavem Mirvaldem, pracovat na zakázce železné protipožární opony ve Vrchlického divadle v roce 1962. O čtyřicet let později při rekonstrukci divadla opona pravděpodobně skončila ve šrotu, její osud dodnes zůstává záhadou. Naštěstí ji Mirvald tenkrát vyfotil a jako dokumentaci použil ve své knize. Její hodnota totiž vzrůstá i tím, že tehdy dvaačtyřicetiletý Sýkora objevil pro sebe nový malířský způsob zobrazování, který mu posloužil jako základ po celý jeho další život.

Pro malířský vývoj Zdeňka Sýkory bylo pak důležité setkání s kolekcí Matissových děl v Ermitáži roku 1959. Ihned po návratu začíná malovat cyklus Zahrad – obrazů složených z barevných skvrn. Přibližně od roku 1960 se barevné skvrny zahrad geometrizují. Autora k tomu vedla snaha po vyloučení všeho subjektivního a 

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Kultura

V tomto okamžiku nejčtenější