Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Šelmu dokáže zkrotit jen rozhoupaná bárka. Demonstrace mají smysl

Nejúspěšnějšího masového vraha Stalina obdivuje dodnes většina Rusů, za Hitlerem šlo téměř celé Německo. Slušný člověk nemá proti mocensky zakotvenému psychopatovi šanci. Foto: Fotolia
Nejúspěšnějšího masového vraha Stalina obdivuje dodnes většina Rusů, za Hitlerem šlo téměř celé Německo. Slušný člověk nemá proti mocensky zakotvenému psychopatovi šanci. Foto: Fotolia

Komentář Radkina Honzáka: Moc je droga silnější než heroin a přitažlivější než sex, protože to všechno již sama zaručuje a poskytuje.

Sociologové často opomíjejí skutečnost, že Homo sapiens sapiens je také živočich podléhající stejným biologickým zákonitostem jako jeho příbuzní. Šimpanzí „král“ stojící v čele tlupy má nezadatelný nárok na první žrádlo, právo první noci (biologicky neomezený rozsev své DNA) a vede svou tlupu tam, kam on chce. Příslušníci šimpanzí „šlechty“ nacházející se v pozici cyklistů, kteří se směrem nahoru hrbí a směrem dolů šlapou, aspirují na vedoucí pozici a v kritickou chvíli nejzdatnější z nich krále vyzve na souboj. Ten, kdo zvítězí, se stává vládcem.

Zbytek společenství, „proletariát“, hájí tlupu, ale příliš svou DNA nerozseje, a ani se vždy nenají. Agrese se šíří podle zákona padajícího výkalu shora dolů a samice odchovávají potomstvo stranou tohoto kompetitivního žebříku. Tříletí samečkové do něj naopak vstupují, a je-li náhodou jejich tatínkem král, dostanou se o stupeň výš, než by odpovídalo jejich schopnostem. Nepotismus plně funguje už zde. Mít moc je tedy biologickou i psychosociální výhodou a vědomí moci sytí centrum odměny dopaminem jak nic jiného.

Lidské společenství je strukturováno velmi podobně a přes všechny snahy o jeho demokratizaci pyramidální struktura dělení moci trvá a pro mnoho lidí je pozice šlechty velice přitažlivá. Nejde přitom zdaleka o myšlenky, jimiž se moc zahaluje, jak dokládá třeba příklad profesorky z jedné psychiatrické kliniky v nejmenované metropoli, která získala docenturu jako členka KSČ, po roce 1990 hbitě změnila kabát, a když se stal národní socialista Adam ministrem, vstoupila do jeho partaje a dosáhla profesury.

Moc prostě přitahuje. Ty mocichtivé vzhůru, ty dvě třetiny spoluobčanů se stádním charakterem jako symbol jejich bezpečí. Síla, která z ní vyzařuje, se tváří, že nabízí ochranu a dobré vedení. Pokud psychopat v čele má v sobě dost machiavellismu, přikrmí svou pověst několika kousky, které se jeví jako lidumilné. Tam, kde cestou šlápne vedle, udělá ze sebe oběť. Jeho charisma roste a řečnická otázka, kdo jiný by to takhle dokázal, zní stále naléhavěji.

Lidi přitahuje psychopat, ne slušňák

Jen se na to podívejme dnes u nás.

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Názor

Komentáře

V tomto okamžiku nejčtenější