Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Vše, co chcete vědět o klimatické změně. I když byste možná raději nechtěli

Studentská demonstrace za klima. Foto: Adam Hecl, Deník N
Studentská demonstrace za klima. Foto: Adam Hecl, Deník N

Klimatické změně a jejím důsledkům se v Deníku N věnujeme systematicky. Nejen kvůli počínajícímu horkému létu jsme pro vás připravili přehledný souhrn toho, co jsme k této problematice zatím vydali.

V souladu s většinovým pohledem vědecké komunity považujeme globální změnu klimatu za reálný problém, který nelze ignorovat. Zprostředkováváme však různé názory a jsme si vědomi toho, že mnoho otázek zůstává otevřených – především to, jakou politiku by mělo lidstvo jako celek a jednotlivé země zvolit, aby se dopad změny klimatu minimalizoval.

Klimatická politika

Její základní rámec je pro 196 zemí světa dán Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu, konkrétněji pak Pařížskou dohodou z roku 2015. ČR je signatářem obou dokumentů, kromě toho se jako členská země EU vyjadřuje k plánům, jimž Evropská unie tyto obecné dohody konkretizuje. Česká vláda i opozice jsou stále ve větší míře klimaskeptické a snaží se závazky spojené s omezováním emisí apod. odmítat.

Projevy změny klimatu

Průmyslová revoluce, probíhající od začátku 19. století, zvýšila spalováním fosilních paliv množství skleníkových plynů v atmosféře. To je podle většiny vědců základní mechanismus oteplování planety, zesílený nelinearitami – malé příčiny mohou mít velké důsledky. K těm patří sucho, tání polárního ledu a nárůst hladiny oceánů, extrémní výkyvy počasí apod.

Vymírání druhů

Změna klimatu není jedinou příčinou současného vymírání živočišných a rostlinných druhů. Přispívá k němu, ale hlavní mechanismus souvisí s rozsáhlými změnami krajiny, urbanizací, odlesňováním a průmyslovým typem zemědělství.

Sucho v ČR

Podle ČHMÚ u nás prší zhruba stejně jako v minulosti. Voda v krajině chybí hlavně proto, že se nemá kde zachytit, vsáknout a dlouhodobě se udržet. Namísto toho při deštích stéká, takže nám paradoxně hrozí jak sucho, tak povodně.

České lesy

Složení lesů se u nás v uplynulých desetiletích značně posunulo směrem ke smrku. Ten přináší rychlý zisk z těžby dřeva, ale jeho monokultury jsou citlivé vůči škůdcům a málo odolné právě při změně klimatu.

Čtení odjinud

Primární zdroje a zajímavé články z jiných médií.

Pohled skeptiků

Názory polemizující s většinovým pohledem na klimatickou změnu jsou v ČR poměrně hlasité a vlivné. Je dobré o nich vědět a je užitečné uvědomovat si, že v některých věcech skutečně panuje mezi vědci nejistota.

Debata N: Supervolební rok v české politice
Jak moc mohou různé volební strategie rozštěpit vládní koalici a co se může změnit po eurovolbách a krajských a senátních volbách v Česku? Do jaké míry může výsledek letošních trojích voleb ovlivnit zásadní volby do Poslanecké sněmovny příští rok?

Redaktorka Deníku N Markéta Boubínová si do debaty v Knihovně Václava Havla pozvala politoložku Annu Shavit (FSV UK), sociologa Martina Buchtíka (STEM) a redaktora Jana Tvrdoně (Deník N). V úterý 5. března od 19 hodin.

Pokud máte připomínku nebo jste našli chybu, napište na editori@denikn.cz.

Klimatická krize

Sucho mění Česko

Česko, Věda

V tomto okamžiku nejčtenější