Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Geopolitický souboj velmocí o elektronový orbital f

Kovy vzácných zemin ve formě svých oxidů. Od černého vzadu po směru hodinových ručiček: praseodym, cer, lanthan, neodym, samarium a gadolinium. Foto: Peggy Greb, Ministerstvo zemědělství USA, Wikimedia Commons
Kovy vzácných zemin ve formě svých oxidů. Od černého vzadu po směru hodinových ručiček: praseodym, cer, lanthan, neodym, samarium a gadolinium. Foto: Peggy Greb, Ministerstvo zemědělství USA, Wikimedia Commons

Moderní technologie se neobejdou bez sedmnácti málo známých kovů. Jejich téměř výhradním producentem je dnes Čína. Může je použít jako obchodní zbraň proti Západu? Ano, ale nezíská tím tolik, kolik by se mohlo zdát.

Anglicky se jim říká „rare earths“, tedy vzácné zeminy, a to je špatně nadvakrát: nejsou to zeminy (ať už tím slovem míníme cokoli) a nejsou nijak zvlášť vzácné. Český termín – kovy vzácných zemin – je správný aspoň napůl. Většina z nich spadá, exaktně řečeno, do skupiny lanthanoidů, tedy prvků následujících v Mendělejevově periodické tabulce za lanthanem. K nim se kvůli podobným vlastnostem připočítávají ještě další dva, skandium a yttrium.

Všech sedmnáct prvků, jež do této skupiny řadíme, jsou skutečně kovy. Většinou se podobají stříbru, jak vnějším vzhledem, tak tím, že jsou měkké a tažné. Jsou však asi o třetinu lehčí než stříbro, ale ne zas úplně lehké jako třeba hliník – hustotou se zhruba podobají železu. Některé z nich můžete vidět jen ve skleněné nádobě ponořené v oleji – na vzduchu by okamžitě oxidovaly, v jednom či dvou případech dokonce vzplály (hoření je totéž co oxidace, jen probíhá rychleji). Jiné odolávají vzduchu i vodě.

Skoro všechny jsou nesmírně užitečné pro své překvapivé a unikátní vlastnosti, ať už v čisté formě, anebo ve sloučeninách: dovedou zásadně změnit vlastnosti slitin, slouží jako katalyzátory, dělají se z nich extrémně silné magnety, neobejde se bez nich výroba laserů a počítačových displejů, hodí se líp než co jiného pro vysokokapacitní baterie. Jejich přidáním do skla se dají zásadně ovlivnit jeho optické vlastnosti. Jejich užitečnost rozpoznáváme až v poslední době a pravděpodobně o ní ještě nevíme všechno. Jinými slovy, jsou to typické materiály jednadvacátého století. Hodí se pro technologie, které donedávna neexistovaly. Tím pádem se o kovech vzácných zemin dřív neuvažovalo jako o strategicky

Tento článek je exkluzivní obsah pro předplatitele Deníku N.

Svět, Věda

V tomto okamžiku nejčtenější