Deník N

Ministr Staněk chce obměnit složení komise, která upozornila na extrémně předražený obraz

Obraz Zvěstování Panně Marii z okruhu Mistra vyšebrodského oltáře. Foto: Národní galerie
Obraz Zvěstování Panně Marii z okruhu Mistra vyšebrodského oltáře. Foto: Národní galerie

Ministerstvo kultury dál lavíruje nad výkupem variace deskové malby Zvěstování Panně Marii z okruhu Mistra vyšebrodského oltáře. Obraz, který se v listopadu 2017 dražil za necelé tři miliony, chce vykoupit Národní galerie. Jeho cena ale zatím vzrostla na 65 milionů. Ministerstvo plánuje obměnu složení výkupní komise, která na přemrštěnou cenu upozornila.

Ministr kultury Antonín Staněk pověřil svého náměstka Vlastislava Ourodu, aby vyměnil členy komise, která rozhoduje o výkupu malby. Stalo se tak necelé čtyři měsíce poté, co komise upozornila na nepřiměřené prodražení vzácného obrazu.

„Ministr na základě podnětu pro podjatost některých členů požádal příslušného náměstka o výměnu a revizi. Zároveň bude požadovat, aby jejich funkční období nebylo časově neomezené,“ řekla Deníku N mluvčí resortu Martha Häckl. Později dodala, že podnět Staňkovi poslal Jiří Fajt, a to prý dva týdny předtím, než jej ministr odvolal z vedení Národní galerie.

„Ve čtvrtek 4. dubna napsal pan Fajt e-mail panu ministrovi, ve kterém se brání a zpochybňuje závěry komise. Na základě tohoto dopisu požádal pan ministr náměstka Ourodu, aby mu pro informaci předložil současná jména komise,“ vysvětlila mluvčí. Později mluvčí doplnila, že jde o „dílčí obměnu z důvodu ukončení mandátu“. Kolik členů komise má skončit, kdo přesně a kdy se tak má stát, neupřesnila.

Deník N se několikrát pokusil s bývalým ředitelem spojit, ten ale na dotazy nereagoval.

Podnět na podjatost a únik informací přišel nedlouho poté, co komise upozornila na snahu o výkup obrazu. Ten se původně dražil v německé aukční galerii Döbritz za 110 tisíc eur (2,8 milionu korun), a neprodal se. Národní galerie teď chce od ministerstva vykoupit obraz do svých sbírek za 65 milionů. Právě doporučení komise prozatím zarazilo výkup středověké malby, která během jednoho roku zdražila o 62 milionů.

Podle zdroje Deníku N dobře obeznámeného se situací na ministerstvu má být odvoláno několik členů, mezi nimi například historik umění Nikolaj Savický. Ten s výkupem od začátku nesouhlasil a nad rámec svého působení v komisi se obrátil přímo na náměstka Ourodu a doporučil, aby ministerstvo neuvolnilo požadované peníze.

„Vážený pane náměstku, jsem přesvědčen, že takovýto rozdíl reálné kupní ceny z listopadu 2017 a výše státní dotace požadované na výkup Národní galerií v Praze není ospravedlnitelný ani odborně, ani ekonomicky,“ píše Savický v e-mailu Ourodovi.

Pro Deník N dodal, že jde o závažné pochybení Národní galerie. „V jejím posudku, pod nímž byli podepsaní Jiří Fajt a Marius Winzeler (ředitel sbírky starého umění, pozn. red.), chyběly dva nejdůležitější údaje pro stanovení ceny díla. Vyvolávací cena a skutečnost, že se za ni obraz nepodařilo vydražit. Právě absence těchto údajů umožnila galerii přistoupit na částku překračující vyvolávací cenu více než dvacetinásobně,“ popisuje historik umění.

Národní galerie chce i poté, co Fajta nahradil Ivan Morávek, získat deskovou malbu do svých sbírek. „Národní galerie Praha má i nadále zájem o získání deskového obrazu s námětem Zvěstování Panně Marii z dílny Mistra vyšebrodského cyklu,“ potvrdila mluvčí galerie Tereza Ježková.

Ministerstvo kultury se o výkupu definitivně rozhodne až poté, co si samo nechá zpracovat nezávislý posudek na cenu.

Výkupem obrazu se zabývala i policie, případ ale odložila. „Prokázalo se, že ke spáchání trestného činu nedošlo,“ potvrdila mluvčí pražské policie Andrea Zoulová.

Nestandardní krok soukromého galeristy

Ministerstvo se kromě výměny členů komise zabývá i prohlášením obrazu za kulturní památku. Žádost přišla v první polovině května a specializovaná komise na prohlašování movitých věcí za kulturní památky doporučila deskové malbě státní ochranu udělit.

Podle zjištění Deníku N se komise zabývala i tím, komu všemu obraz v minulosti patřil, což potvrdila i mluvčí Häckl.

Jak Deník N zjistil už dříve, současným vlastníkem obrazu je Nadace Richarda Fuxy, která jej podle Fuxy získala od nejmenovaného obchodníka s uměním. Ten malbu koupil poté, co se nevydražila na aukci. Podle informací Deníku N obchodníkem s uměním měl být galerista Jan Třeštík, který středověkou desku koupil za zhruba 1,8 milionu korun.

Třeštík je jedním ze tří členů správní rady Fuxovy nadace a bývalým ředitelem Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. Nechvalně se proslavil pokusem o nelegální vývoz obrazu Sedící žena od Pabla Picassa v hodnotě kolem 200 milionů korun. Obvodní soud pro Prahu 5 mu vyměřil čtyřměsíční podmínku. Odvolací soud trest zrušil, ale Třeštíkovu vinu potvrdil.

Třeštík koupi obrazu na dotaz Deníku N nepopřel. „Nevím, proč bych se vám k tomu měl vyjadřovat, jsem soukromý galerista. Nechci si poškodit pověst tím, že se k tomu budu vyjadřovat. Sleduji to zpovzdálí,“ odpověděl.

„Konkrétní údaje z kupní smlouvy nebudu uvádět. Obraz jsem koupil od renomovaného obchodníka s uměním za cenu mnohonásobně vyšší, než byla na aukci,“ odpověděl Fuxa na otázku, jestli obraz koupil právě od Třeštíka.

Podle informací zevnitř resortu je Třeštík navíc neformálním poradcem dosluhujícího ministra Staňka. Při návštěvě francouzského prezidenta Emmanuela Macrona loni v říjnu stál ve Veletržním paláci po prezidentově boku, ačkoliv není s Národní galerií nijak svázaný.

Na trhu s uměním je možné navýšit cenu obrazu sérií reálných nebo fiktivních prodejů. Pokud by se potvrdilo, že obraz po aukci koupil Třeštík, vyvstává otázka, proč dílo nenabídl některé veřejné instituci, které jsou za standardních podmínek jedinými potenciálními kupci. Ani dvojnásobek pořizovací ceny by přitom nevzbudil pozornost odborné veřejnosti a kupci by přitom zajistil dostatečný zisk.

Poznámka redakce

V původní verzi článku jsme měli nepřesně formulovaný titulek, ve kterém bylo uvedeno, že ministr Staněk nařídil odvolat členy komise. Jelikož budou vyměněni ti členové, jimž končí mandát, znění titulku jsme opravili. Za chybu se omlouváme.

Redakce Deníku N se zároveň důrazně ohrazuje proti nařčením redaktorek Deníku N ze strany mluvčí ministerstva kultury. Naše redaktorky, včetně autorky tohoto článku, pracují nepředpojatě. Je to neochota a neprofesionalita mluvčí ministerstva kultury, která práci redakce ztěžuje a znemožňuje nám konat naši reportérskou práci. 

Obraz Zvěstování pro Národní galerii

Česko, Kultura

V tomto okamžiku nejčtenější