Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

„V roce 1968 jste nás pozvali, abychom vám pomohli.“ Rusko se oficiálně chystá přepsat historii. A co uděláme my?

"Bratrská pomoc." Foto: Wikimedia Commons
„Bratrská pomoc.“ Foto: Wikimedia Commons

Komentář Jana Urbana: Poslanecké frakce ruské Dumy se v minulých dnech na zvláštním zasedání jednomyslně rozhodly prosadit nový zákon Ruské federace, který prohlásí okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 za „oprávněný vstup legálně pozvané armády Svazu sovětských socialistických republik na území Československé socialistické republiky“.

Ruský parlament touto otevřenou provokací vědomě zruší platnou Smlouvu o přátelství a spolupráci České republiky a Ruska, která vešla v platnost v roce 1996. Česká vláda a politici si toho ještě nestačili všimnout. Jednání „kulatého stolu Dumy“ se přitom zúčastnili nejenom zástupci všech parlamentních stran a členové Výboru pro obranu, ale i oficiální zástupce ruského ministerstva zahraničních věcí. „Veřejnost“ pak byla zastoupena představiteli různých „vlasteneckých“ organizací a více než třiceti „bojovými veterány“, vojáky a důstojníky prvosledových jednotek, které 21. srpna 1968 vtrhly do Československa. Zůstaly za nimi stovky mrtvých a zraněných.

Platná česko-ruská mezistátní smlouva ve svojí preambuli přitom uvádí: „Zdůrazňujíce význam bezvýhradné úcty k lidským právům a základním svobodám a k zásadám demokracie, humanismu a právního státu, přejíce si definitivně skoncovat s totalitní minulostí spojenou s nepřípustným použitím síly proti Československu v roce 1968 a s dalším neospravedlnitelným setrváním sovětských vojsk na československém území…“

„Totalitní minulost“, „nepřípustné použití síly proti Československu“, „neospravedlnitelné setrvání sovětských vojsk na československém území“… Ruským poslancům i vládě na tom dnes už zjevně něco vadí.

Ano, i vládě, protože vláda Ruské federace měla dost času a příležitostí se proti tak podvodnému a odpornému falšování dějin postavit. Sám fakt, že se schůzky zúčastnil oficiální zástupce ministerstva zahraničí a okamžitě nezasáhl, je hrubou provokací, na kterou, bohužel, česká vláda a politika ještě nestihly zareagovat. Slovenský premiér Peter Pellegrini přitom reagoval okamžitě a ohlásil, že na návštěvě Moskvy bude tento týden žádat oficiální vysvětlení a omluvu od nejvyšších představitelů ruského státu. Stejně rychle reagovalo i slovenské ministerstvo zahraničí: „Jakákoliv legitimizace invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 do Československa je nepřijatelná.“ České ministerstvo zahraničí zaujalo stanovisko prohlášením na svých stránkách jen několik minut poté, co vyšel tento text. Z jakého důvodu ale mlčí další představitelé České republiky?

Očitý svědek boje s československou kontrarevolucí

Tato provokace nespadla z nebe. Už více než dva roky

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Názor

Komentáře

V tomto okamžiku nejčtenější