Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Nenechme se zválcovat duchem naší doby. Lidská přirozenost je jinde

Zapracujme na své přirozenosti. Jde to. Foto: Unsplash
Zapracujme na své přirozenosti. Jde to. Foto: Unsplash

Glosa Fedora Gála: V dnešních poklidných mírových časech se tvůrčí lidé, někdy až umanutě, vracejí ve svých dílech do časů válek, genocid, holocaustu, gulagů, etnických čistek… Mimořádnou sílu mají mezi nimi autentická svědectví přeživších. Věří, že to má smysl jako varování a prevence.

Chování lidí v extrémních situacích vypovídá o lidské přirozenosti. Ona samotná je často infikována politickými doktrínami a „aparátem“ (služebníky, byrokracií), který je uvádí do života. Obvykle se tak děje přes obraz nepřítele, nenávist, závist, násilí… tedy negativní emoce.

Vyvolávání negativních emocí (mezi něž patří i strach, úzkost) je stálicí politických kampaní. Nimrání se v temných zákoutích lidské duše a společenských poměrů je, i díky svobodě a liberální demokracii, tématem intelektuálních vzepětí i veřejného diskurzu.

Liberální demokracie, která nás provází „zlatým věkem“ naší civilizace, má početné nepřátele mezi milovníky radikálních doktrín (slouhové se vždy našli a najdou). Laskavost a soucit (pozitivní emoce) jsou pro ně projevem slabosti. Budiž, rozdejme si to s nimi.

Aréna, kde se utkáváme, se jmenuje „veřejný prostor“, „kolektivní paměť“ etc. Střetáváme se v kolektivních akcích (na ulicích, před hlasovací urnou…). Výsledky našich zápasů mají podobu subjektivně vnímané kvality našich životů. Stojíme o to, aby byla (celkem) dobrá.

Navigace na této cestě je rozmanitá, protože rozmanité jsou duchovní i životní cesty, které má svobodný člověk k dispozici. Výběr je častěji než kdykoliv v historii osobní. Pestré jsou také problémy, které po cestě vnímáme jako důležité. Řešíme je konflikty.

Konflikty jsou přirozeným důsledkem možnosti volby. Podstatné je, aby se

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Glosa

Komentáře

V tomto okamžiku nejčtenější