Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Česko-slovenské slovo týdne: tým/tím vs. tím/tým

Grafika: Tomáš Kunc, Deník N
Grafika: Tomáš Kunc, Deník N

A máme tu závěrečný díl jazykového seriálu, který vás týden co týden provázel celý rok 2023. Kromě bilancování si popíšeme vykutálenou dvojičku slov.

Tento text pro vás načetl robotický hlas. Pokud najdete chybu ve výslovnosti, dejte nám prosím vědět. Audioverze článků můžete poslouchat v rámci klubového předplatného. Plné znění audioverzí článků je dostupné pouze pro předplatitele Klubu N. Upgradujte své předplatné. Plné znění audioverzí článků je dostupné pouze pro předplatitele Klubu N. Předplaťte si ho také.

grafika

Pár slov o slovech tímtým

Tak už jdeme do finále – a poslední slůvka zní… A za tím vším stojí tým skvělých lidí, vidím v korpusu příkladovou větu a v hlavě si bilancuju uplynulý rok, strávený mimo jiné s Česko-slovenským slovem týdne.

K bilanci patří statistika se svými nudnými údaji. Nuže, za celý rok se nám tu vystřídalo 30 lidí, z toho 18 žen a 12 mužů, 20 slovenské národnosti, 10 české. Povětšinou přispěli/y jedním dvěma díly, avšak rekordman (Gabriel Pleska) jich má na kontě 15 (!).

K tomu připočtěte programátora (sám si střihnul tři sloupky), grafika, korektory – věru pěkný pytel blech, který nebylo vždy snadné uhlídat… Práce náročná (kdoví, třeba by to AI udělala snáze a lépe), ale věřím, že smysluplná, stvrzující mou výchozí tezi, že Češi a Slováci zůstávají i po rozdělení naší někdejší společné vlasti nadále jedním týmem.

Kolik bylo vás čtenářů, bůhsuď. Snad se vás pár našlo a bohdá jste se při četbě našich sloupků nenudili a i ty exkurzy do slovníků (starších i novějších, výkladových i překladových) a korpusů – zdroje, bez nějž se dnes žádný seriózní jazykovědec neobejde – byly zajímavé a obohacující.

Poděkování patří všem zúčastněným: píšícím i čtoucím, Den(n)íku N pak za poskytnutý prostor. Díky všem a snad zas někdy na shledanou. Vďaka všetkým a azda opäť niekedy dovidenia!

Čech o slovech týmtím

A za tým všetkým stojí tím skvelých ľudí. Boha jeho, to je zmatek (čiže zmätok)! Co Čechovi tím, to Slováku tým a naopak – co prvnímu tým, to druhému tím, přičemž druhý oba tvary, zapisované různě, vysloví stejně, tvrdě. Tak mi to někdy v průběhu letoška líčil Vlado, a že prý bychom si na tuhletu vykutálenou dvojičku měli políčit.

Tým, respektive Team, je pro mou generaci zejména spojen s charismatickým projevem Paľa Habery. Písňové texty se nesmazatelně zapsaly do (druhdy dětské) paměti a i po těch dekádách jsem schopen vylovit z ní celé fragmenty: „Studená si ako zima na Aljaške. / Opýtať sa, kedy ťa smiem zohriať, / je tak ťažké.“ – „Láska, necestuj tým vlakom. / Budem sám, ani nevieš ako. / V smútku prázdnych rán.“ – „Môžete ho zohnať len pod rukou. / Nádherné ticho hôr. / Výberové ticho so zárukou. / Získa ho, kto príde skôr.“ – „Je to vo hviezdach, je to vo hviezdach. / Proste na všetko máš jasnú odpoveď. / Je to vo hviezdach, je to vo hviezdach. / Niečo iné chcem počúvať – / a to hneď!“ – „Lietam v tom tiež, lietam v tom rád.“ – „Držím ti miesto. / Teraz už vieš to, / nemusíš sa báť. / Držím ti miesto. / Nie je to gesto, / ako toľkokrát.“ Inu, co se člověk v mládí naučí…

Michal Škrabal, lexikograf a korpusový lingvista, ředitel Ústavu Českého národního korpusu

Niečo o slovách týmtím

Osudy pravopisu slov, ktoré sme prevzali – alebo sme si, ako hovoria Angličania, vypožičali – z cudzích jazykov, bývajú rozličné. Pri niektorých nemáme žiaden problém, najmä ak sa slovo píše a vyslovuje rovnako vo východiskovom jazyku aj v slovenčine.

Napríklad taký set: dokážeme ho bez problémov aj skloňovať (v treťom sete) či vytvoriť z neho odvodeninu (päťsetový zápas). Potom sú tu také, ktoré sa vo východiskovom jazyku píšu ináč, než ich máme vysloviť.

Časť z nich veľmi rýchlo podľahne zdomácneniu – napríklad pri slovách ako dabing, míting, dispečingstrečing by nám asi ani nenapadlo použiť v slovenskom texte pôvodný pravopis.

Ale iná skupina slov sa pravopisnému zdomácneniu „bráni“: bluetooth, boom, roamingbikesharing by sme asi nenapísali ako blútús, búm, rouming ani bajkšéring, hoci niečo z toho sa vo veľkom textovom korpuse nájde. Na hardvér aj softvér sme si už privykli, shareware však odoláva.

A potom je tu skupina slov, pri ktorých zdomácňovanie síce postupne prebieha, ale proces neprebieha celkom hladko. Napríklad tím; v angličtine sa píše ako team a na rozdiel od slovenčiny má trochu širší význam: okrem skupiny ľudí vykonávajúcich spoločnú činnosť v športe a práci môže na počudovanie označovať aj skupinu zvierat ťahajúcich voz alebo poľnohospodárske náradie.

V slovenčine máme slovo vo forme team po prvýkrát zachytené (ak máme veriť údajom z excerpčnej kartotéky) v roku 1941 v publikácii Basketbal a volejbal (opäť slová s poslovenčeným pravopisom) a v podobe team [tým] sa uvádza aj v niekoľkých vydaniach Pravidiel slovenského pravopisu z 50. až 70. rokov minulého storočia.

V 80. rokoch sa však lexikografi podľa všetkého rozhodli, že už dozrel čas na kodifikačný zásah a v Príručke slovenského pravopisu pre školu a verejnosť z roku 1984 pri hesle team nájdeme aj variant tím a v Krátkom slovníku slovenského jazyka z roku 1987 je príslušné heslové slovo zapísané ako tím, pôv. pís. team.

Nie je celkom jasné, podľa čoho sa autori slovníkov orientovali, keďže v excerpčnej kartotéke sa slovo tím nevyskytuje.

Dnes by sme už moli byť „múdrejší“ – pohľadom do korpusu zistíme, že slovo s takýmto pravopisom sa už v uvedenom období v slovenských textoch naozaj občas vyskytovalo (v korpuse nájdeme jednotlivé výskyty už zo začiatku 70. rokov), ale team stále žil paralelne ďalej a dodnes celkom nevymizol (možno k tomu prispel aj názov kapely Team). A navyše, pravdepodobne pod vplyvom češtiny, sa stále v textoch vyskytuje aj podoba tým.

Slovo tým však v slovenčine existuje tiež – je to jednak podraďovacia spojka a jednak tvar zámena ten alebo to. Ide tu o jav nazývaný homofónia, čiže o situáciu, keď sa dve slová rozlične píšu, ale rovnako vyslovujú.

Takýchto dvojíc v slovenčine nie je veľa a sú obľúbené najmä u autorov diktátov: spomeňme napríklad biť/byť, bidlo/bydlo, líra/lýra, mi/my, vír/výr, viť/vyť.

Keďže nám tu nepomáha výslovnosť, musíme sa pre voľbu podoby slova rozhodovať podľa kontextu, s čím mávajú dnešní žiaci – a často nielen oni – problém.

Slovák o slovách tímtým

Keď sme na začiatku roka uvádzali náš česko-slovenský projekt, vybrali sme ako prvú dvojicu slová, ktoré majú v oboch jazykoch rovnakú podobu, výslovnosť aj význam. Ukončiť sme sa rozhodli podobne, ale vybrali sme dve dvojice slov: slová týmtím existujú a majú rovnaký význam v oboch jazykoch, akurát sa píšu „naopak“.

Ako sme už povedali vyššie, v slovenčine ide o homofónne slová, v češtine sa však tieto slová vyslovujú rozdielne (hláska t v slove tím sa vyslovuje mäkko) a tým vlastne odpadá pravopisný problém pre žiakov.

Ale nejednoznačnosti predsa len nastať môžu, takže zakončime naše ročné paralelné putovanie po českej a slovenskej lexike dvojicou viet, z ktorých každá má síce rozličnú syntax, ale ináč rovnaký význam v češtine aj slovenčine: A tím tým svoju úlohu splnil. / A tým tím svůj úkol splnil.

Vladimír Benko, vedecký pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenské akadémie vied

Česko-slovenské slovo týdne/týždňa je společný projekt Českého národního korpusuJazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenské akadémie vied při příležitosti 30 let od rozpadu ČSFR. Více informací najdete na webu https://slovo.juls.savba.sk/.

 


Křest N: Czechy. To nevymyslíš.
Zveme vás na křest knihy Czechy. To nevymyslíš. Polský autor nám ukazuje naši zemi tak, jak my ji nikdy vidět nedokážeme – zvenčí, přitom zasvěceně, s velkou znalostí faktů a s láskou.

S autorem knižní novinky Edice N Aleksanderem Kaczorowskim si v úterý 16. dubna od 19 hodin v Knihovně Václava Havla bude povídat vědecký redaktor Deníku N Petr Koubský nejen o knize, ale také o vztahu Poláků a Čechů, o podobnostech a rozdílech mezi dvěma blízkými, ale občas dramaticky odlišnými sousedními zeměmi.

Pokud máte připomínku nebo jste našli chybu, napište na editori@denikn.cz.

Česko-slovenské slovo týdne

Česko, Svět

V tomto okamžiku nejčtenější