Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Mnoho rodičů se více bojí hranolek než traumatu. Dítěti při rozvodu ublíží konflikt loajality, říká sociální pracovník

Foto: Vladimír Šimíček, Denník N
Foto: Vladimír Šimíček, Denník N

Tento text pro vás načetl robotický hlas. Pokud najdete chybu ve výslovnosti, dejte nám prosím vědět. Audioverze článků můžete poslouchat v rámci klubového předplatného. Plné znění audioverzí článků je dostupné pouze pro předplatitele Klubu N. Upgradujte své předplatné. Plné znění audioverzí článků je dostupné pouze pro předplatitele Klubu N. Předplaťte si ho také.

Když rodičům řekne, že své dítě citově traumatizují, většina z nich je překvapená. „Dítě je v jejich představách produktem obou rodičů. Jakýkoli útok na matku nebo otce je pro něj v podstatě, jako kdyby někdo útočil na polovinu jeho já. Pro dítě je zničení role a ponižování jednoho rodiče druhým velmi traumatizující,“ vysvětluje Patrik Dilong, zkušený sociální pracovník z občanského sdružení Familiam, které se na Slovensku věnuje sociální ochraně dětí v době rozvodu nebo rozchodu rodičů.

S rodiči neřeší primárně podstatu jejich konfliktu, ale potřeby dítěte. Základní je možnost rozvíjet vztahy s oběma rodiči. „Je až neuvěřitelné, jakým zdrojem konfliktů je například jídlo. To, jestli dítě jí, nebo nejí nějaké ekobiopotraviny, je ale zcela druhotné,“ říká Patrik Dilong o důvodech, proč jeden z rodičů někdy odmítá svěřit dítě do péče druhého.

Traumatické rozvody a neschopnost se dohodnout nejsou příznačné pro lidi z okraje společnosti. Většina rodin, s nimiž Dilong pracuje, nepatří k těm s nejnižšími příjmy nebo vzděláním. „Pokud je někdo ochoten bojovat za svá práva, nikoliv za práva dítěte, často použije cokoliv.“

V rozhovoru, který je překladem ze slovenského originálu, se mimo jiné dočtete:

  • jak se projevují děti traumatizované rozchodem rodičů;
  • jakou komunikací rodiče své dítě nevědomky traumatizují;
  • proč si rodiče často myslí, že svému dítěti o rozchodu říkají pravdu, ačkoli mu ve skutečnosti lžou;
  • kdo dítě miluje a kdo ne a kdo by měl rozhodovat o jeho životě.

V jakých případech vstupuje do rozvodu rodičů nezletilého dítěte sociální péče?

V případech, kdy jsou zdravý vývoj a potřeby dítěte ohroženy vzájemným konfliktem rodičů při rozvodu nebo rozchodu. Tehdy do procesu vstupuje sociálněprávní ochrana dítěte a sociální kuratela. Podnět může přijít odkudkoli, například od soudu, když rodiče žádají o úpravu svých práv a povinností, tedy jak se budou s dítětem stýkat, jaká bude výše výživného, jak bude vymezeno setkávání s dítětem o prázdninách a dovolených a podobně. Existuje řada logistických věcí, které je třeba upravit tak, aby byl styk s dítětem přiměřený oběma stranám.

Pokud rodiče podají návrh k soudu, do procesu ze zákona zasáhne stát v institutu kolizního opatrovníka. Toho zajišťuje sociální pracovník nebo sociální pracovnice z Úřadu práce, sociálních věcí a rodiny, odboru sociálně-právní ochrany dětí a sociální kurately, kteří zastupují dítě u soudu a hájí jeho zájmy. Mezitím si rodiče najdou právníky, kteří zastupují jejich zájmy, a často dochází k rozvodové nebo rozchodové válce. A to bývá peklo.

Kdy si kuratela zavolá vás, sociální pracovníky z pomáhajícího subjektu?

Naše občanské sdružení poskytuje určitý typ pomoci při řešení nové situace v rodině. Provádíme potřebná opatření a intervence ke zlepšení situace v rodině, zejména ke zlepšení situace dětí. Nesnažíme se resuscitovat vztah rodičů, neposkytujeme terapii ani párovou terapii, i když jim ji můžeme doporučit. Hájíme zájmy a potřeby dítěte.

Obracejí se na nás také tzv. spontánní klienti, tedy ti, kteří nás najdou na internetu nebo na základě doporučení od lidí, s nimiž jsme pracovali. V rámci spolupráce jim nabízíme poradenství nebo intervence, které jim mohou pomoci zvládnout jejich situaci. Jsou to osvícení rodiče, kteří vědí, že rodičovství rozpadem manželství nekončí. Zaměřujeme se na pomoc rodině a dítěti v době, kdy už rodiče učinili rozhodnutí o rozchodu či rozvodu nebo kdy k rozchodu už došlo.

Druhou možností je, že se na pomoci rodině podílíme na základě spolupráce s Úřadem práce, sociálních věcí a rodiny – oddělením sociálně-právní ochrany dětí a sociální kurately. Úřad má zákonnou možnost nabídnout rodičům spolupráci s tzv. akreditovaným subjektem a zařadit do projektu konkrétní rodiny. Jde o rodiny, ve kterých existuje nízká až vysoká míra ohrožení dítěte. Tu posuzují a určují sociální pracovníci úřadu práce. Jde o fyzické, psychické, sociální nebo emocionální zanedbávání nebo jinou formu ohrožení, které mají negativní dopad na zdravý vývoj dítěte.

Co je to citové zanedbávání? Je to totéž jako citové týrání?

Když se řekne týrání, obvykle si představíme to fyzické nebo psychické. Existují ale různé způsoby, jakými rodiče k dítěti přistupují a které u něho mohou způsobit vážné trauma. A to i v případě, že nejde o tak viditelnou formu týrání. Citové zanedbávání může být

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Rodina a vztahy

Rozhovory

Rodina, vztahy a zdraví

V tomto okamžiku nejčtenější