Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Dva mučedníci, kteří se stali skutečnými celebritami

Ukřižovaný Kristus se čtyřmi scénami mučení sv. Jana Sarkandera. Autor: neznámý
Ukřižovaný Kristus se čtyřmi scénami mučení sv. Jana Sarkandera. Autor: neznámý

V baroku byli celebritami, byť si to jako mučedníci, kteří podle legendy zemřeli za ochranu zpovědního tajemství, pochopitelně neužili. Jan Nepomucký i Jan Sarkander patřili v 17. a 18. století na Moravě k nejpopulárnějším světcům a právě jim, respektive jejich zobrazování ve výtvarném umění, patří nová výstava v Arcidiecézním muzeu Olomouc nazvaná jednoduše Jan a Jan.

Tento text pro vás načetl robotický hlas. Pokud najdete chybu ve výslovnosti, dejte nám prosím vědět. Audioverze článků můžete poslouchat v rámci klubového předplatného. Plné znění audioverzí článků je dostupné pouze pro předplatitele Klubu N. Upgradujte své předplatné. Plné znění audioverzí článků je dostupné pouze pro předplatitele Klubu N. Předplaťte si ho také.

Jak napovídá podtitul výstavy – Legendy Jana Nepomuckého a Jana Sarkandera ve výtvarném umění –, převažují díla spojená s příběhy, které se kolem osudů obou světců vytvořily. „Návštěvníkům nabízíme na šedesát děl odkazujících k oběma světcům. Jsou zde medaile, sochařská díla i monumentální oltářní plátna. Určitě zajímavá jsou grafická díla, která vycházela ve velkých nákladech, byla finančně dostupná široké veřejnosti a jejich prostřednictvím se šířila úcta ke světcům nejen u nás, ale i do světa,“ říká autorka výstavy Simona Jemelková.

Zpověď královny Žofie. Autor: František Vavřinec Korompay

ŽIVOT A SMRT JANA A JANA

Jan nebo také Johánek z Pomuku, později známý jako Jan Nepomucký, byl kněz, generální vikář pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna. Světcem je uctívaný jako mučedník katolické církve a jeden z českých zemských patronů. Narodil se kolem roku 1340 v Pomuku, prošel významnou církevní kariérou, ale nakonec se stal obětí sporů mezi králem Václavem IV. a arcibiskupem. Králova družina jej 20. března 1393 zatkla, následně prodělal mučení snad přímo za účasti krále a nakonec jeho mrtvé tělo skončilo ve Vltavě.

„Velmi rychle se rozvinula legenda o jeho mučednictví a svatosti. Byl označen za důvěrníka a zpovědníka královny Žofie a začalo se uvádět, že byl zabit kvůli zpovědnímu tajemství, které odmítl prozradit Žofiinu manželovi – králi. Úcta k němu začala vzrůstat zejména po třicetileté válce ve 2. polovině 17. století a zároveň začaly snahy o jeho oficiální svatořečení, které vyvrcholily v první čtvrtině 18. století. 31. května 1721 byl Jan prohlášen za blahoslaveného a po několika letech, 19. března 1729, byl svatořečen,“ říká Simona Jemelková.

Sv. Jan Nepomucký a bl. Jan Sarkander. Autor: Carl Angerer podle Ludovica Seitze. Zdroj: Zvláštní otisk Zlaté Prahy

Také Jan Sarkander byl katolický kněz. Narodil se v roce 1576 ve slezském Skočově a od roku 1607 působil v několika moravských farnostech, především v Uničově a posléze v Holešově, kde se stal zpovědníkem moravského zemského hejtmana Ladislava Popela z Lobkovic. Na začátku třicetileté války, během českého stavovského povstání, jej v únoru 1620 moravské evangelické stavy obžalovaly ze zemězrady. Měl údajně povolat vojsko polských kozáků, tzv. Lisovčíků, kteří drancovali Moravu. Také údajně tajně vyjednával s císařem Ferdinandem II. proti protestantským stavům. Sarkander byl zatčen a vyslýchán na mučidlech v olomouckém vězení. Přes strašné utrpení odmítal obvinění, že inicioval vpád polského vojska a vedl tajná jednání v Polsku. Rovněž odmítl prozradit informace od Ladislava Popela z Lobkovic s odkazem na to, že by prozradil zpovědní tajemství. Po tortuře zůstal bez soudu ve vězení, kde o čtyři týdny později 17. března 1620 na následky mučení zemřel.

„Umučení kněze vyvolalo v rozdělené zemi okamžitě značné pobouření. Jeho kult jako mučedníka se brzy rozšířil nejen na Moravě, ale i v Polsku a v Čechách. Snahy o jeho svatořečení v první polovině 18. století paralelně s Janem Nepomuckým byly neúspěšné. Byl blahořečen až 11. září 1859 a jeho kanonizace byla dovršena 21. května 1995, když jej v Olomouci svatořečil papež Jan Pavel II. současně se Zdislavou z Lemberka,“ vysvětluje Simona Jemelková.

Svatý Jan Nepomucký a sv. Jan Sarkander adorují obraz Panny Marie Pomocné. Autor: Josef Stern

CO NEPŘEHLÉDNOUT?

Vůbec poprvé budou mít návštěvníci příležitost prohlédnout si nedávno zrestaurované obrazy německého malíře Julia Muhra, který působil v padesátých letech 19. století v Římě. Na výstavě je jeho ve své době velmi oceňované plátno z let 1853 až 1855 zachycující přípravnou beatifikační schůzi z 11. září 1855 v Sixtinské kapli. „Toto monumentální dílo objednal tajný komoří papeže Pia IX. a pozdější olomoucký kapitulní děkan Robert Maria hrabě Lichnovský. My jej známe zejména jako iniciátora velkých stavebních úprav olomouckého kapitulního děkanství, tedy budov dnešního Arcidiecézního muzea. Měl však také velký podíl na úspěšném zakončení procesu blahořečení Jana Sarkandera, čehož je obraz důkazem. Autor v Sixtinské kapli zachytil početné kolegium kardinálů a prelátů v čele s papežem Piem IX. trůnícím pod baldachýnem,“ popisuje Martina Potůčková. „Kardinálové, a dokonce i papež, seděli Muhrovi postupně modelem, takže mnohé z nich je možné identifikovat.“

Druhou vystavenou malbou z roku 1856 vytvořil Muhr nový typ Sarkanderova zobrazení, který vyzdvihuje mučedníkovu příkladnou zbožnost. Jan je tu zpodobněn při modlitbě. Tuto zakázku malíř obdržel od kardinála a papežského státního sekretáře Giacoma Antonelliho, který celou slavnost blahořečení Jana Sarkandera ve vatikánské bazilice sv. Petra organizoval. „Zajímavá je okolnost, že malíři stál modelem propuštěný otrok, který měl velmi výrazný obličej a chování světce. Tohoto muže poslal do malířova ateliéru sám Antonelli. Poté co se tento beatifikační obraz dostal do Olomouce, stal se vzorem následovaným místními umělci,“ doplňuje Potůčková.

Přípravná schůze k beatifikaci Jana Sarkandera. Autor: Julius Muhr

Pokud máte připomínku nebo jste našli chybu, napište na editori@denikn.cz.

Historie

Náboženství

Výtvarné umění

Kultura, Mediální spolupráce

V tomto okamžiku nejčtenější