Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Obec Bořislav: Odpověď podle tiskového zákona

Tento text pro vás načetl robotický hlas. Pokud najdete chybu ve výslovnosti, dejte nám prosím vědět. Audioverze článků můžete poslouchat v rámci klubového předplatného. Plné znění audioverzí článků je dostupné pouze pro předplatitele Klubu N. Upgradujte své předplatné. Plné znění audioverzí článků je dostupné pouze pro předplatitele Klubu N. Předplaťte si ho také.

Zveřejňujeme odpověď podle tiskového zákona, kterou Deníku N zaslal starosta obce Bořislav, a to v reakci na článek „Ředitelka školky ‚zklidňovala‘ chlapce studenou sprchou, dětem vyhrožuje policií. ‚Je to osobní spor s rodiči,‘ brání ji starosta“. Podle zákona je vydavatel povinen odpověď zveřejnit, pokud se jím zveřejněné sdělení „dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby“.

Zveřejnění odpovědi neznamená, že by se s jejím obsahem redakce ztotožňovala. Za naším postupem a zmíněným textem si nadále plně stojíme, a to včetně informace o počtu podnětů podaných školní inspekci.

Text tiskové odpovědi:

Autorka v článku uvádí, že od roku 2020 dostala Česká školní inspekce čtyři podněty na fungování Mateřské školky v Bořislavi. Tvrzení není pravdivé, čtyři podněty byly podány od zřízení mateřské školy, dva byly podány před rokem 2020, v roce 2020 se na Českou školní inspekci obrátila obec Bořislav jako zřizovatel Mateřské školy. Jako důvodný byl částečně vyhodnocen pouze podnět z roku 2023.

Na obec Bořislav se jako na zřizovatele mateřské školy obrátila s připomínkami k postupu ředitelky školky v tomto školním roce pouze jediná rodina, a to s několikaměsíčním odstupem od události, která byla obsahem stížnosti. Jednalo se o rodiče žáka, který měl incident sledovat. Zřizovatel začal okamžitě věc prověřovat, vyžádal si stanovisko zúčastněných osob, a pokud by tak neučinil jeden z rodičů, sám by požádal o prověření situace Českou školní inspekci.

V rámci šetření Česká školní inspekce konstatovala, že použitá metoda ke zklidnění žáka – tedy osprchování zátylku chladnou vodou, je krajním řešením afektivního chování dítěte a není odborníky příliš doporučována. Nevhodná byla realizace v přítomnosti dalších žáků.

Z výsledku šetření České školní inspekce nevyplynulo, že by děti byly nuceny do spánku. Bylo konstatováno, že dětem není nabízen dostatek klidových aktivit mimo lůžko. Nebylo shledáno, že by děti byly nuceny do jídla, v rámci inspekčního šetření shledala školní inspekce, že komunikace dětí a učitelek je bezproblémová, děti se na ně obracejí s důvěrou. Jídlo si některé děti přidávaly, jiné nedojedené odnášely.

Po obdržení výsledku šetření projednal zřizovatel jeho obsah s ředitelkou a byla přijata opatření k odstranění nedostatků, o čemž byl stěžovatel vyrozuměn, včetně detailního výčtu přijatých opatření.

Při nástupu dítěte do mateřské školy jsou rodiče seznámeni s důležitostí spánku u malých dětí a s tím spojenou dobou odpočinku v MŠ. Rodiče jsou seznámeni s tím, že umísťují své dítě do MŠ s jednou třídou i s vnitřním uspořádáním školky. V rámci nápravy zjištěných nedostatků bylo zřizovatelem uloženo ředitelce MŠ navýšit nabídku klidových aktivit pro děti s nižší potřebou spánku mimo lůžko (např. malování, hra s modelínou, prohlížení knih).

Ačkoli autorka článku cituje údajně nespokojené rodiče, žádný z nich se vyjma „maminky Leontýnky“ se na zřizovatele s konkrétní stížností neobrátil. Zřizovatel se tak o údajných dalších incidentech dozvěděl až ze zveřejněného článku. Veškeré informace prověřuje, dosud však zjistil to, že šišky s mákem v den, kdy se incident se sprchováním chlapce měl udát, ani nepodávaly. Ani další obvinění v článku uveřejněná a školní inspekcí neprověřovaná, nebyla dosud nijak prokázána. V roce 2020 byl na základě podnětu rodiče ohledně možného pochybení ředitelky školky zřizovatelem podán podnět České školní inspekci, nedostatky nebyly zjištěny.

Zřizovateli není známo, že by vyjma dětí pana Čermáka došlo v posledních letech k odhlášení žáků ze školky z důvodu nespokojenosti rodičů, zaznamenal toliko přechod na základní školu či odhlášení z důvodu přestěhování.

Zřizovatel přijal celou řadu opatření k zajištění nápravy, přičemž autorka pouze v obecné rovině shrnula okruhy jednotlivých opatření. Zřizovatel se zabývá veškerými podněty, které obdrží, neboť cílem je zejména zajistit řádnou předškolní výchovu v mateřské škole Bořislav. Ačkoli autorka údajně cituje starostu obce, neseznámila jej s veškerými skutečnostmi, o kterých v článku píše a vyjádření starosty se týkalo výlučně závěrů České školní inspekce v r. 2023.

Pokud máte připomínku nebo jste našli chybu, napište na editori@denikn.cz.

Nezařazené

V tomto okamžiku nejčtenější