Deník N

Rozmotat 46 let trvající partnerství je složité i u běžného rozvodu. Na jaký výsledek si vsadit, neví ani česká Madam brexit

Alice Krutilová pracuje na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu, kde koordinuje agendu brexitu a zastupuje ČR v příslušné pracovní skupině evropských diplomatů. Foto: Petr Janoušek, mluvčí SZ ČR EU
Alice Krutilová pracuje na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu, kde koordinuje agendu brexitu a zastupuje ČR v příslušné pracovní skupině evropských diplomatů. Foto: Petr Janoušek, mluvčí SZ ČR EU

Mezi Čechy nenajdete většího odborníka na vystoupení Británie z Evropské unie. Jednáním o brexitu někdy tráví noci a musí se orientovat v tématech od práv občanů přes cla po potravinářství. Přiznává, že nárazová mnohahodinová práce do ranních hodin bývá náročná, ale když se naopak nic neděje, začne jí chybět. Svou práci popisuje jako omezování škod. Na jaký výsledek brexitu si vsadit, vám ale ani ona neporadí. Madam brexit, tedy Alice Krutilová.

Na Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu přišla Alice Krutilová z Úřadu vlády v Praze v roce 2013. Když se po čtyřech letech blížil její návrat do vlasti, britská vláda oznámila spuštění článku 50 Smlouvy o EU – záměr po 46 letech členství vystoupit z Evropské unie – a začala jednání o dohodě o pravidlech brexitu. Stálé zastoupení pro ni vytvořilo novou pozici specialistky, ona zůstala v Bruselu a brexit se stal jejím životem.

Co si pod jednáním o brexitu má člověk představit? Jak konkrétně vypadá vaše práce?

To budu asi muset začít hodně zeširoka. S Brity vyjednává Evropská komise, vyjednavač Michel Barnier. Ten si ale evropskou pozici nevycucá z prstu. Abyste měli pozici členských států, potřebujete pracovní skupinu, kde se ta stanoviska členských států potkávají.

Tady se dostáváme k Radě EU, která má několik úrovní. Ta nejnižší je pracovní skupina, střední je velvyslanecká a nejvyšší je ministerská. Rada zastupuje zájmy členských států.

EU potřebovala formát, kde se budou pozice členských států koordinovat. Proto byla vytvořena Pracovní skupina 50 – podle článku 50 Smlouvy o EU (umožňujícího členské zemi z Unie vystoupit, pozn. red.) – kde sedí zástupci členských států kromě Velké Británie a ti se domlouvají na společném stanovisku, se kterým pak jde Komise na jednání s Británií.

Takže já chodím na jednání 27 států, Evropské komise a Generálního sekretariátu, kde domlouváme, co bude Komise na jednáních s Brity prezentovat.

Hlavní česká vyjednavačka pro brexit, pracovnice Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu Alice Krutilová během zasedání Rady pro obecné záležitosti v roce 2018 vedle tehdejšího státního tajemníka pro evropské záležitosti Aleše Chmelaře. Foto: Stálé zastoupení ČR při EU

Brexit – rozvod, jaký nemá v dějinách obdoby

To, co pak čteme ve zprávách a vidíme v televizi, to jsou ministři a premiéři nebo prezidenti, kteří schvalují výsledné dohody. Vy jste ale jedna z těch, kteří ty jednotlivé věci domlouvají a připravují. Kolik už těch jednání o brexitu bylo?

Za ty dva roky kolem 120 pracovních skupin, 70 velvyslaneckých jednání, 20 Rad ministrů a 13 summitů. Já si vedu zápisky toho, co dojednáme vždy během každého půlročního předsednictví (Skupině 50 předsedá Generální sekretariát, Radě EU pak každý půlrok jedna členská země; ČR to čeká v roce 2022, poprvé to bylo v roce 2009, pozn. red.), a vždycky to je tak 300 stran.

Většinou jednáme dvakrát týdně. Ale není to přesně dané, záleží, kdy jedná Komise s Británií. My před tímto jednáním schvalujeme společnou pozici a po něm zase probíráme, co se tam stalo. Kromě toho na své úrovni jednají velvyslanci, toho se také účastním, pak jednají ministři a premiéři, tam také chodím. Někdy jednáme dvakrát denně, i v devět večer. Teď zase nemáme jednání žádné, protože teď žádné rozhovory s Brity neprobíhají.

Alice Krutilová

  • pracovnice Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu
  • vystudovala Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po)
  • pracovnice Úřadu vlády, Sekce pro evropské záležitosti, Odboru koordinace evropských politik

Je možné jednání EU o brexitu jejich kvantitou a intenzitou k něčemu přirovnat?

Asi ne. Kolegové (na Stálém zastoupení), kteří se věnují jednotlivým agendám, mají harmonogram prací, který je snadno předvídatelný. Brexit, když to přeženu, je chaos jak

Tento článek je exkluzivní obsah pro předplatitele Deníku N.

brexit

Evropská unie

Česko, Svět

V tomto okamžiku nejčtenější