Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Blíží se soumrak Ruska ve Střední Asii? Bratři! volal Si Ťin-pching na summitu a šustil v kapse penězi

„Císaři Chanů hostili náčelníky (siungnuských) kmenů, provdávali za ně své princezny a nabízeli jim opulentní dary, zejména hedvábí. Nomádští válečníci pochopili, že pokud v hlavním městě chanské říše Čchang-anu vykonají určitý rituál, jímž formálně uznají suverenitu čínského císaře, mohou získat značné výhody a mít se dobře.“ Foto: Mark Cristino, Reuters
„Císaři Chanů hostili náčelníky (siungnuských) kmenů, provdávali za ně své princezny a nabízeli jim opulentní dary, zejména hedvábí. Nomádští válečníci pochopili, že pokud v hlavním městě chanské říše Čchang-anu vykonají určitý rituál, jímž formálně uznají suverenitu čínského císaře, mohou získat značné výhody a mít se dobře.“ Foto: Mark Cristino, Reuters

Peking má za sebou „historický milník“ prvního summitu s pěticí středoasijských států. Jednání C+C5 v Si-anu provázely pompézní sliby a vzletná slova o bratrství a harmonii. Deník N vysvětluje jejich skutečnou povahu. Má se Moskva začít bát?

Roku 162 před naším letopočtem se z Čchang-anu, hlavního města tehdejší čínské říše pod vládou slovutné dynastie Chan, vydal na dalekou cestu velmi důležitý dopis. Nesl pečeť velkého císaře Wena a psalo se v něm mimo jiné toto:

„Svrchovaný vládce se uctivě poroučí velkému šan-jümu (vládci, pozn. red.) Siung-nuů a přeje mu vše nejlepší. Podle ustanovení zesnulého císaře jsou země na sever od Dlouhé zdi krajem lidu napínajícího luky a řídí se Tvými rozkazy. Na jih od Dlouhé zdi žije lid nosící čapky a pásy a ten spravuji já. Aby všechen lid mohl orat, tkát, lovit a měl dostatek oblečení a jídla, aby se otec nemusel loučit se synem, aby poddaní žili v souladu se svými vládci, je třeba vyhnout se násilí a vzpourám. Nyní se dovídám, že jistí špatní lidé lační osobního prospěchu se obracejí zády k tomu, co je správné, a pošlapávají dohody, zapomínají na úděl početného lidu a radují se z toho, když se vladaři obou našich zemí mezi sebou odcizují.

To je však minulost. Svatý muž se denně obnovuje, mění své způsoby a začíná stále znovu, aby uspokojil starce a mládeži umožnil vyrůst, aby všichni byli v bezpečí a dožili se let určených jim Nebesy. Pakliže já a Ty budeme společně kráčet touto cestou, budeme poslouchat vůli Nebes a pečovat o svůj lid po generace, stále a neúnavně, nebude pod nebem nikoho, komu by to nebylo ku prospěchu.

Siung-nuové žijí v severních krajích, kde jsou mrazy a časně přichází drsné počasí, a proto jsem přikázal svým úředníkům, aby šan-jümu každoročně posílali darem určité množství prosa, kvasinek, zlata, hedvábných látek tenkých i hrubých a dalších věcí.

Slýchal jsem, že nebe přikrývá všechny stejně a země si nevybírá, koho bude nosit. Odhoďme malicherné spory minulosti, vstupme spolu na velkou cestu, zničme minulou špatnost a mysleme na dlouhou budoucnost, ať lidé našich dvou zemí jsou jako děti jedné rodiny. A všechen početný lid, jakož i ryby a želvy dole a létající ptáci nahoře a vše, co se plazí a co dýše i co se hemží, bude žít v míru a prospěchu a vystříhá se nebezpečí a utrpení.“ (Citováno ze S’-ma Čchienovy Knihy vrchních písařů, stěžejního díla čínské historiografie, v překladu Olgy Lomové a Timotea Pokory, pozn. red.)

Rituál ve stopách hedvábí

Císař Wen vládl v letech 180 až 157 př. n. l. a říše pod jeho rukou vzkvétala, navzdory četným protivenstvím. K těm nejpalčivějším patřili právě Siung-nuové, kočovné turkické kmeny, které obývaly rozsáhlé stepi za čínskými hranicemi a po několik staletí se střídavě vojensky střetávaly a střídavě usmiřovaly s čínskými Chany.

A z jisker všech těch střetů a bohatstvím vykoupených příměří se postupně zrodila rovnováha, byť křehká a často narušovaná. Dovolme si ještě jednu citaci z dávné minulosti, než ji vztáhneme k tomu, co se děje právě teď. John

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Čína

Rusko

Střední Asie

Svět

V tomto okamžiku nejčtenější