Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Rusko je součástí Evropy, ale historicky zaostalo, zaznělo na letošním ročníku Evropských dialogů Václava Havla

Evropské dialogy VH. Foto: Ondřej Němec, Knihovna Václava Havla
Evropské dialogy VH. Foto: Ondřej Němec, Knihovna Václava Havla

„Rusko způsobilo v minulosti mnoha národům a posléze celému světu hodně trápení mimo jiné tím, že nikdy přesně nevědělo, kde začíná a kde končí,“ tímto citátem Václava Havla byly uvozeny letošní Evropské dialogy. Jejich první část se uskutečnila 19. dubna na půdě Univerzity Palackého v Olomouci, druhá pak 11. května v prostorách Knihovny Václava Havla v Praze.

Již desátý ročník Dialogů v Praze otevřel diplomat a zastánce lidských práv Martin Palouš. Krátce uvedl letošní téma Evropa ve střetu dvou světů v kontextu ruské invaze na Ukrajinu, ale také vztahu Ruska a jeho tradic k Evropě. Palouš zdůraznil dlouhou historii Evropy a Ruska a potřebu nahlížet ji s dostatečnou hloubkou a jasnou politickou představou. Připomněl také ruské liberály a oponenty současného režimu, kteří se snaží do Evropy vysílat zprávu, že interpretace dějin šířená Vladimirem Putinem není interpretací jedinou. S těmito odvážnými Rusy bychom měli vést dialog a hledat cestu do budoucnosti. Palouš vzpomněl i ruského opozičního politika, kritika války na Ukrajině a loňského laureáta Ceny Václava Havla za lidská práva Vladimira Kara-Murzu, který byl nedávno v Moskvě odsouzen k 25 letům vězení za údajnou vlastizradu a příslušnost k „nežádoucím organizacím“.

Na úvodní slova navázala vedoucí kanceláře Zastoupení Evropské komise Monika Ladmanová a přiblížila cíle Evropské unie, jejíž pozice je zcela na straně Ukrajiny – podpořit ji v jejím odporu proti okupantovi, podkopat ruskou válečnou mašinerii a společně budovat evropskou budoucnost Ukrajiny. Ladmanová zdůraznila význam solidarity a pomoci směřované na Ukrajinu, na niž Evropská unie přispěla již 67 miliardami eur. Zároveň vyjádřila víru v dlouhodobý efekt evropských sankčních balíčků na oslabování a zpomalování ruské ekonomiky a ve vytvoření mostu naděje, kterým by bylo členství Ukrajiny v Evropské unii.

Evropské dialogy VH. Foto: Ondřej Němec, Knihovna Václava Havla

Jádrem každých Evropských dialogů je diskuze, jejíž moderace se tentokrát ujal investigativní novinář Jan Moláček. V panelu přivítal polského historika, politologa a odborníka na mezinárodní vztahy Łukasze Adamského, politického geografa, vysokoškolského pedagoga a spolupracovníka Deníku N Michaela Romancova a Andreje Zubova, ruského historika, politologa, religionistu a kritika Putinova režimu, který opustil Rusko a přijal opakovanou nabídku azylu a hostování na Masarykově univerzitě v Brně teprve loni v říjnu.

Jan Moláček diskuzi otevřel slovy: „Přemýšlel jsem nad tématem letošní konference Evropa ve střetu dvou světů a ten trochu zní, jako by Evropa byla pasivním územím, o které svádí boj nějaké dva světy a Evropa s nimi nesouvisí. Tak to ale není. Evropa je minimálně jedním z těch světů, stojí proti agresivnímu Rusku. Možná se ale dá jít ještě o kousek dál a zvážit, jestli Evropa není oběma těmi světy, jestli i ten ruský svět není do jisté míry odvrácená, temná tvář něčeho, co známe z historie Evropy. Jestli tady Evropa tak trochu nebojuje sama se sebou. Není to střet různých podob Evropy o budoucnost?“

https://youtu.be/TyDIf4lTpek

„To, co se dnes děje, můžeme považovat za pokračování událostí třicátých a čtyřicátých let v Evropě, toho, že to byla evropská občanská válka,“ dodal k vyřčenému Michael Romancov a pokračoval: „Někteří považují za projev evropské občanské války již první světovou válku, potom druhou válku, německý nacismus, bolševismus v Sovětském svazu. Na druhou stranu možná stojí za zmínku, že existovala myšlenka, která měla i u nás velmi silné zastání – totiž že Rusko je čisté, že je tou čistou Evropou, a že bylo zasaženo západním importem, který tam Němci dostali v souvislosti s Leninem. Že Lenin a bolševická revoluce jsou projevy Západu, který čisté Rusko nějakým způsobem uchvátil do svých spárů. Pak tady byl další obludný rys Západu, německý nacismus, a že to nejhorší, co v Evropě vzniklo, má vazbu na Německo. Pak to má ještě jednu dimenzi, totiž co se snaží ruská zahraniční politika sdělovat do Latinské Ameriky, Afriky a Asie, tam se opět rozehrává hra, že existovali evropští imperialisté, Britové, Francouzi, Němci a další, a s nimi že Rusko nemá nic společného. Ale my víme, že Rusko má za sebou velmi dlouhou a negativní imperiální stopu v Asii a teď je snaha tuhle kapitolu dějin vygumovat. Souboj dvou světů je tady přítomen dodnes a má na můj vkus až příliš velké množství podobností.“

Na otázku, zda probíhá na Ukrajině evropská občanská válka, jak s trochou nadsázky řekl o třicátých letech Michael Romancov, odpověděl Andrej Zubov slovy: „Dějiny Evropy jsou poměrně tragické. Evropa je svět válek a Rusko se jich zúčastnilo. Je ale důležité, co se odehrálo potom. Západní Evropa si uvědomila hrůzy a ničivé měřítko těchto válek. Západní část Evropy získala po druhé válce nové řízení, ale byla to jen ta západní část. Stalin ovšem napomohl tomu, aby se v komunistické části pokračovalo ve vzájemné nenávisti, ve vyhánění národů… Na Západě se hranice neposunuly, ale na Východě ano. Prvky agresivity na Východě stále přetrvávají. Rusko je součástí Evropy, ale zaostalo historicky. Změna myšlení po druhé světové válce Rusko nezasáhla.“

Evropské dialogy VH. Foto: Ondřej Němec, Knihovna Václava Havla

K tomu, zda bojuje na Ukrajině Evropa s vnějším nepřítelem, nebo sama se sebou, řekl Łukasz Adamský: „Válka na Ukrajině není válka různých Evrop, je to válka evropského státu, který bojuje za svou suverenitu a proti agresi sousedního státu, který popřel všechny normy mezinárodního práva. Popřel dokonce všechny civilizační normy, které byly v Evropě zakotveny. Podle mě jde o střet Evropy a barbarství. Barbarství, které je podmíněno celou řadou příčin. Ale ano, Rusko má určité sounáležitosti s evropskou civilizací, ale má také řadu svých specifik, které v žádném případě nekorespondují s evropským modelem kultury. Vůbec vztah k právu, jako regulaci vztahu mezi lidmi a státem. Rusko zcela opomíjelo existenci některých mezinárodních smluv. Například smluv o nedotknutelnosti hranic, nemluvě o tom, zda je uznává… Ruská kultura je součástí evropské. Ale ruský politický systém byl postavený na jiných principech. A je v něm zakódováno barbarství, jaké vidíme dnes na Ukrajině.“

Celou debatu s hosty Evropských dialogů Václava Havla lze zhlédnout na www.havelchannel.cz

Pokud máte připomínku nebo jste našli chybu, napište na editori@denikn.cz.

Mediální spolupráce

V tomto okamžiku nejčtenější