Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Odpověď Ing. Michala Klímy podle tiskového zákona

Zveřejňujeme odpověď podle tiskového zákona, kterou Deníku N prostřednictvím svého právního zástupce zaslal Ing. Michal Klíma, a to v reakci na článek Jak stát rozdělil miliony pro média? Podklady neexistují, přiznal Úřad vlády. Podle zákona je vydavatel povinen odpověď zveřejnit, pokud se jím zveřejněné sdělení „dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby“. Zveřejnění odpovědi neznamená, že by se redakce s jejím obsahem ztotožňovala. V případě zmíněného textu si za zveřejněnými informacemi beze zbytku stojíme.

Podnětem Michala Klímy se na svém pravidelném zasedání zabývala také redakční rada Deníku N, která po důkladném prozkoumání dospěla k závěru, že v dotčeném textu nedošlo k porušení zásad novinářské etiky.

Odpověď Ing. Michala Klímy:

Dne 8. 3. 2023 v 15:55 byl na webových stránkách Deníku N (dne 10. 3. 2023 poté i v tištěné podobě Deníku N) zveřejněn článek pod názvem „Jak stát rozdělil miliony pro média? Podklady neexistují, přiznal Úřad vlády“. V uvedeném článku je mj. uvedeno: ,,Jen několik týdnů před koncem ve funkci zmocněnce vlády pro oblast médií a dezinformací Michal Klíma rozdělil miliony pro česká média. Deník N se snažil zjistit, na základě jakého klíče peníze přidělil.“ Samotný článek pak blíže rozvádí myšlenku o údajném netransparentním výběru jednotlivých periodik, kterým měly být následně uvedené finanční prostředky rozděleny. Tato údajná netransparentnost má plynout ze skutečnosti, že Úřad vlády na dotaz Deníku N uvedl, že k samotnému výběru periodik, resp. vzniku tzv. mediaplánu nejsou k dispozici jakékoliv podrobnější dokumenty. Celá tato záležitost je pak dávána do souvislosti s mojí osobou a mým působením na pozici vládního zmocněnce pro média a dezinformace. Tato tvrzení jsou nepravdivá.

Má činnost ve funkci vládního zmocněnce pro média a dezinformace byla toliko koordinační a zahrnovala obecnou metodiku plánování státní inzerce. Rozdělení konkrétních prostředků jednotlivým médiím, o kterém předmětný článek pojednává, bylo založeno na mediaplánu vytvořeném zaměstnanci Oddělení strategické komunikace, a to bez jakékoli mé účasti. O samotném výběru jednotlivých médií jsem se dozvěděl až v rámci veřejného výběrového řízení. Není tedy pravdou, že bych „rozděloval“ jakékoli prostředky českým médiím.

Ing. Michal Klíma,
bývalý vládní zmocněnec pro média a dezinformace

Pokud máte připomínku nebo jste našli chybu, napište na editori@denikn.cz.

Nezařazené

V tomto okamžiku nejčtenější