Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Tragédie a návraty zničených staveb. Jaké cenné památky byly zničeny v minulosti a jak na to společnost reagovala?

Drážďanská Frauenkirche se žárem rozpadla na kusy. Po padesáti letech ji postavili znovu. Foto: Sebastian Müller, Flickr
Drážďanská Frauenkirche se žárem rozpadla na kusy. Po padesáti letech ji postavili znovu. Foto: Sebastian Müller, Flickr

Stavby a památky, jež pro nás mají velkou symbolickou hodnotu, často podléhají zkáze a ničení. Různé společnosti se s tím vyrovnávají různými způsoby. Všeobecně platí, že je třeba překonat bolest, zatnout zuby a pracovat.

Téměř každý, kdo sledoval, jak plameny polykají střechu katedrály Notre-Dame – a díky moderním technologiím nás byly stovky milionů –, nevyhnutelně cítil, že nehoří jen krásná historická stavba. Před našima očima hořela idea křesťanství, idea Evropy. Symbolická hodnota některých budov je nezměrná. Když podlehnou zkáze, kus světa se změní a pak je na lidstvu, jak se k tomu postaví. Připomeňme si několik takových vypjatých historických momentů.

Tisícileté legendy

Půlmilionová Alexandrie byla jedním z center antického světa. Co víme o její slavné knihovně, je směsí historie a legend. Podle současných odhadů obsahovala ekvivalent asi sta tisíců dnešních knih ve formě papyrových a pergamenových svitků. Knihovna částečně vyhořela roku 48 př. n. l., kdy se do města přenesla římská občanská válka mezi Juliem Caesarem a jeho odpůrci. V tomto případě nešlo ani tak o budovu, jako o její obsah.

Naše znalosti antické kultury by mohly být mnohem úplnější, kdyby se knihovna zachovala. Ani po požáru nebylo vše ztraceno, ale větší zkázu než válka vykonal napřed vzestup římské moci a poté její úpadek. Řím na mocenském vrcholu se postupně zbavil závislosti na egyptském obilí, Alexandrie pozbyla hospodářského významu. A když se říše začala rozpadat, knihovna – jak to v podobných případech bývá – prioritou nebyla. Zůstává tak připomínkou kultury, jež z větší části zanikla.

Jeruzalémský Chrám – s velkým Ch –, dle legendy zbudovaný starozákonním králem Šalomounem, zničila

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Požár Notre-Dame v Paříži

Nezařazené

V tomto okamžiku nejčtenější