Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Průměrné české univerzity, zneužívání moci a síla univerzitních bratrstev

Univerzita je výspa středověku uprostřed moderního světa. Foto: Mike Bing, Flickr
Univerzita je výspa středověku uprostřed moderního světa. Foto: Mike Bing, Flickr

Komentář Radima Šípa: Pod svým povrchem zůstaly české vysoké školy elitářskými, vlivovými institucemi, do nichž nebyly zavedeny skutečné demokratické procesy.

V poslední době medializované kauzy sexuálního obtěžování či hrubého sexistického chování na Pedagogické fakultě MU, Pedagogické fakultě UPOL, Fakultě humanitních studií UK, stejně jako starší případy na příklad na Fakultě sociálních studií MU, Filozofické fakultě UK a další nejsou záležitostí několika jednotlivců – poukazují na mnohem hlubší problém. Navíc tyto ukázky zneužití nerovného postavení nejsou jen doménou vysokých škol, dějí se i v jiných institucích. V posledních desetiletích se podobné záležitosti řešily v katolické církvi či ve filmovém průmyslu i jinde.

Většina případů má několik společných charakteristik. Předně projevy zneužívání moci nejsou okamžitou, jednorázovou záležitostí, ale trvají dlouhou dobu. Instituce zpočátku celý problém přehlížejí a bagatelizují a následně jsou v jeho řešení liknavé. Často k nápravě dochází teprve poté, co se případu chopí vnější aktéři, například investigativní novináři, či medializace alespoň hrozí. Tyto okolnosti svědčí o tom, že zmíněné instituce postrádají účinné vnitřní mechanismy vyvažování moci a její kontroly. Kvůli tomu dané instituce nefungují tak, jak by měly. A v případě univerzit má toto systémové selhání za následek jejich neustále se reprodukující průměrnost. Proto bychom my akademici měli děkovat odvážným studentkám a médiím, že nám neumožňují tuto skutečnost opět zamést pod koberec tím, že bude „odstraněno“ několik jednotlivců a vše překryto veřejnými prohlášeními plnými morálního kýče.

Univerzity a jejich bratrstva

Přestože se při různých univerzitních událostech krasořeční o demokracii, jsou vysoké školy nedemokratickým prostředím. Stejně jako výše zmíněné instituce neprodělaly demokratizační transformaci. Z 19. století převzaly svoji elitářskou strukturu, jsou výrazně hierarchicky organizované a chybí jim účinné vnitřní mechanismy kontroly moci. Na univerzitách nenajdeme klasický systém dělby moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Typy moci se různě proplétají, přičemž se koncentrují v

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Sexuální násilí a obtěžování

Školství

Česko, Komentáře, Kontext N

V tomto okamžiku nejčtenější