Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Hledal, jak může křesťan žít v pravdě i za komunismu. Nakonec zjistil, že jediná možnost je postavit se mu na odpor

Jan Šimsa (1929–2016). Foto: ČTK
Jan Šimsa (1929–2016). Foto: ČTK

Seriál Česká inteligence 20. století: Evangelický farář, který se nebál. Člověk po většinu života plný podivuhodné a radostné energie. Skoro celou dobu nesl na hřbetě mnohem víc, než kolik se slušelo, i víc, nežli si mnozí všimli. Jeho povaha z něho učinila samozřejmého příslušníka hrstky, která když je zle, zbude vždycky až úplně nakonec. Na téma odvahy si Jan Šimsa (1929–2016) výborně, tedy často i beze slov, rozuměl například s Ludvíkem Vaculíkem: odvaha je takový vnitřní stav člověka, který tam, kde většina zoufá, ukáže nejkratší možnou vlastní cestu k činu.

Celý jeho život ovlivnil osud a příklad jeho otce – Jaroslava Šimsy (1900–1945), který hned po vzniku ČSR přestoupil od katolíků k nově sjednocené Českobratrské církvi evangelické a dalších víc než dvacet let ji pomáhal budovat. Duchovnost hledal nejen v náboženství, ale i v přírodě; mezi válkami zaváděl v Česku woodcraft (hnutí blízké skautingu, které vychovávalo mladé lidi podle knih spisovatele Ernesta Thompsona Setona). Ve dvacátých letech byl náčelníkem Ligy lesní moudrosti, tehdejší základní woodcrafterské organizace u nás, pečoval o vydávání literatury o zálesáckém životě a jeho hodnotách.

Byl člověkem angažovaným v širokém smyslu toho slova: pracoval pro T. G. Masaryka (spravoval jeho soukromý archiv), redigoval časopis Křesťanská revue, organizoval činnost československé YMCA a zejména její vysokoškolské odnože, Akademické YMCA, která měla vychovávat příští křesťanskou elitu společnosti. Hned po příchodu nacistů se zapojil i do odboje (patřil k zakladatelům Petičního výboru „Věrni zůstaneme“). Už v roce 1940 však byl nacisty zatčen a válku strávil v různých lágrech; v tom posledním, v Dachau, zemřel těsně před jejím koncem, v únoru 1945.

Syn Jan, kterému bylo v době otcovy smrti patnáct let, se rozhodl, že bude sloužit demokracii tak jako on. Woodcraft, ymku, a dokonce i řadu přátel, pokud přežili válku, po otci podědil. Za protektorátu

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Česká inteligence

Komentáře

V tomto okamžiku nejčtenější