Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

„Vyrostli, protože kradli.“ O technologických gigantech s harvardskou profesorkou Zuboff

Český překlad knihy harvardské profesorky Shoshany Zuboff vychází čtyři roky po vydání jejího anglického originálu. Foto: Argo
Český překlad knihy harvardské profesorky Shoshany Zuboff vychází čtyři roky po vydání jejího anglického originálu. Foto: Argo

Harvardská profesorka Shoshana Zuboff, autorka knihy Věk kapitalismu dohledu: Boj o budoucnost lidstva u nové hranice moci, která letos vyšla také v češtině, studuje vztah člověka a technologií coby sociální psycholožka a filozofka už roky. Dnes varuje především před riziky, která pro demokracii představují technologické společnosti a způsob, jímž tajně pronikají do našich životů a mění je v data na prodej. V rozhovoru pro Deník N vysvětluje, co je potřeba k tomu, aby kontrola nad vlastními daty přešla do rukou lidí, i jak regulovat platformy, jako jsou Google nebo Facebook.

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

 • V čem tkví podstata kapitalismu dohledu a jak se od roku 2019, kdy Zuboff vydala svou knihu poprvé, proměnil?
 • Na jakém principu funguje ekonomická logika, kterou ve své práci kritizuje?
 • A co jsou největší nedostatky této logiky?
 • Do jakých odvětví kapitalismus dohledu prostupuje?
 • Jak regulovat společnosti, které dominují trhu s daty?
 • Když kontrolu nad daty nebudou mít technologické firmy, převezme ji stát?
 • Co jí dává v dnešní době naději?

Vaše kniha vyšla v angličtině poprvé v lednu 2019. Jak se kapitalismus dohledu od té doby proměnil?

Rámec, který jsem v knize podrobně popsala, neustále testuji. Každý den procházím titulky novin z celého světa a snažím se pochopit, co se s kapitalismem dohledu děje. Mimo jiné tak zjišťuji, jestli v knize popsaný rámec dostatečně vysvětluje a předpovídá pozorovaný vývoj. Vychází totiž z opravdu velkého množství dat, jejichž destilací a sepisováním jsem strávila několik let. A ačkoliv jsem až neuroticky sebekritická, připadá mi, že předpověděl prakticky vše, co v oblasti kapitalismu dohledu dnes zažíváme: stal se z něj podstatný společenský a politický fenomén ve všech společnostech světa, a to i v důsledku stále větších zásahů do našich životů skrze závislosti, které vznikly během pandemie, nebo šíření zhoubných dezinformací.

Definice kapitalismu dohledu podle Shoshany Zuboff:

 1. Nový ekonomický řád, který si nárokuje lidskou zkušenost jako volně dostupnou surovinu pro skryté obchodní praktiky vytěžování, predikce a prodeje.
 2. Parazitická ekonomická logika, ve které se výroba zboží a poskytování služeb podřizují nové globální architektuře modifikace chování.
 3. Škodlivá mutace kapitalismu vyznačující se koncentrací bohatství, znalostí a moci, jaká v dějinách lidstva nemá obdoby.
 4. Základní rámec ekonomiky dohledu.
 5. V jedenadvacátém století stejně závažná hrozba pro lidskou přirozenost, jakou byl průmyslový kapitalismus pro svět přírody v devatenáctém a dvacátém století.
 6. Původ nové instrumentalistické moci, jež uplatňuje nadvládu nad společností a přináší znepokojivé výzvy pro tržní demokracii.
 7. Hnutí, jehož cílem je nastolení nového kolektivního řádu založeného na naprosté jistotě.
 8. Vyvlastňování zásadních lidských práv, jež lze nejlépe chápat jako převrat shora: svržení suverenity lidu.

K většímu povědomí o jeho síle tak pomohlo i to, jakým způsobem stále víc zasahuje do našich životů?

Právě to, jak tahle nákaza začala zasahovat víc a víc do každodenního života lidí po celém světě, mnohým bezpochyby usnadnilo pochopení obsahu mé knihy.

Všímám si také, jaké texty o kapitalismu dohledu publikují další autoři. Vnímám to nicméně i skrze korespondenci s občany a vědci, kteří mi denně píšou, že už chápou, co jsem myslela predikčními produkty, trhem s budoucím chováním nebo instrumentalistickou mocí. Dochází jim, co jsem měla na mysli, když jsem psala o neoprávněném převádění lidské zkušenosti na data vlastněná korporátními oligopoly. Hlavně ale začínají chápat, co přesně jsem myslela hrozbami, které tahle ekonomická logika a způsob, jakým je institucionalizována, představují pro demokracii. Uvědomují si škody, které páchá na

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Média

Rozhovory

Sociální sítě

Technologie

Kontext N

V tomto okamžiku nejčtenější