Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Na učitelích záleží! Celé Česko může právě teď nominovat inspirativní učitele a učitelky na odbornou cenu pro pedagogy

Global Teacher Prize. Zdroj: EDUin
Global Teacher Prize. Zdroj: EDUin

Začíná nový ročník ceny Global Teacher Prize Czech Republic. Jejím prostřednictvím nacházíme, oceňujeme a motivujeme inspirativní pedagogy a pomáháme tak zvýšit prestiž učitelského povolání. Pedagogy ze základních i středních škol může nominovat kdokoliv do 23. února 2022 na stránkách ceny.

Ocenění sleduje kvalitu pedagogické práce, individuální přístup k žákům a aktivní zapojení v rámci učitelské komunity. „Jde nám o to, aby získání ocenění nebylo cílem samo sobě, ale aby bylo prostředkem k navázání vzájemné spolupráce, využití potenciálu oceněných učitelů a rozšíření dopadů jejich pedagogických aktivit,“ vysvětluje manažerka ceny GTP CZ Hana Matoušů.

Mottem letošního ročníku zůstává: „Děkujeme učitelům, kteří neučí předměty, ale učí děti.“ „V novém spotu obracíme pozornost k samotné výuce. Rádi bychom upozornili na to, že do školy nechodí děti proto, aby sbíraly známky, nebo proto, že to po nich chtějí rodiče. Dobrý učitel je dětem průvodcem na jejich cestě ve vzdělávání, učí je vzájemné spolupráci, ukazuje jim svět v souvislostech, pomáhá jim objevit jejich silné stránky a nalézt své místo ve světě,“ dodává Hana Matoušů.

Učitele může nominovat kdokoli prostřednictvím formuláře na stránkách ceny. Každý může nominovat více učitelů, každému z nich lze ale poslat jenom jednu nominaci.

Pokud pedagog nominaci přijme, musí vyplnit přihlášku, ve které reflektuje svoji dosavadní učitelskou praxi v rámci čtyř hodnocených kritérií. „Při postupu do semifinále čekají kandidáty ještě online rozhovory a finalisty navštěvujeme osobně na jejich hodinách,“ popisuje propracovaný 3kolový systém hodnocení Matoušů. Do ceny se mohou učitelé přihlašovat učitelé i sami bez předchozí nominace.

Učitelé ocenění v rámci ceny získávají příležitost vystupovat ve veřejném a mediálním prostoru. Stávají se vyhledávanými mentory, lektory a odborníky nejen ve svých regionech, ale i v celostátním měřítku, kde se podílejí na změnách české vzdělávací politiky a prosazení potřebných inovativních změn v českém školství.

Odbornou cenu pro pedagogy Global Teacher Prize Czech Republic u nás každoročně vyhlašuje nezisková organizace EDUin, o. p. s. Vítězové letošního ročníku budou slavnostně vyhlášeni 1. června 2023.

Více o ceně GTP CZ se dozvíte na webových stránkách www.gtpcz.cz.

Global Teacher Prize. Zdroj: EDUin

Pokud máte připomínku nebo jste našli chybu, napište na editori@denikn.cz.

Školství

Mediální spolupráce

V tomto okamžiku nejčtenější