Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Tradicionalista Ratzinger, nebo progresivista Küng? Nebo oba? O církevních autoritách a hledání pravdy

Alegorie marnosti věcí pozemských. Neznámý francouzský malíř ze 17. století. Galleria di Palazzo Barberini a Roma. Repro: Deník N
Alegorie marnosti věcí pozemských. Neznámý francouzský malíř ze 17. století. Galleria di Palazzo Barberini a Roma. Repro: Deník N

Esej: Vedle plejády nejrůznějších akademických ohlasů na smrt emeritního papeže Benedikta XVI., vlastním jménem Josepha Ratzingera, chybí nejméně ještě jeden úhel pohledu – řekněme čistě civilní a laický. Ratzinger v mnoha poučených i méně poučených nekrolozích zosobňuje především postavu, která stojí v ohniscích střetů vlivových a ideových skupin uvnitř římské církve. Zkusme se na něj ale podívat ještě jinak, pohledem toho, kdo v církvi hledá především spásu, osobní obrození nejen v odpuštění hříchů, ale i individuální duchovní vedení a intelektuální růst, píše ve svém eseji Ondřej Bratinka.

Výšinám nad neckarským údolím, kde se rozkládá na německé poměry malé městečko Tübingen, vévodí honosné vily konzervativních burschenschaftů s ještě honosnějšími názvy jako Stuttgartia a Allemania. Dole ve městě, v hospodách i sklepeních fakult se scházejí avantgardní studentské spolky, kde se čte Frankfurtská škola a Habermas.

Studoval zde básník Hölderlin i filozofové Hegel a Schelling. Ani za časů mladého profesora fundamentální teologie Ratzingera, který zde strávil jedno ze zasádních údobí svého života, se dynamika tohoto místa setkávání a disputací moc nezměnila a trvá dodnes.

Od pivního sklípku Modrý salon – kam docházejí i konzervativnější studenti za možností ‚ilegálně‘ si zakouřit v interiéru, kterému vévodí obří plakát s podobiznou Karla Marxe – k moderní univerzitní knihovně je to asi deset minut svižné chůze.

V knihovně najdete na čestném místě ve volném výběru asi patnáct svazků s nápisem vyvedeným ve zlatě „Joseph Ratzinger, Gesammelte Schriften“. Celá řada těch tlustých knih je pozoruhodně neosahaná. Lidé se zjevně raději hádají o něm než o tom, co napsal.

Nedaleko odsud, na druhém břehu řeky Neckar, je možné se setkat s duchem jiného velikána německého myšlení. Ve skleněné moderní budově zde sídlí Stiftung Weltethos, které založil Ratzingerův kolega a přítel Hans Küng, se kterým si celý život po německu způsobně onikali. A právě tady v Tübingen se rozešly i jejich cesty směrem k velice odlišným představám o církvi a jejím

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Esej

Náboženství

Komentáře, Kontext N

V tomto okamžiku nejčtenější