Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Ministr a muzeum se dohodli, olomoucký megaprojekt se ale prodraží a jeho architekt hrozí soudem

Návrh budovy Středoevropského fóra v Olomouci z pera architekta Jana Šépky. Foto: Architektonická kancelář di5
Návrh budovy Středoevropského fóra v Olomouci z pera architekta Jana Šépky. Foto: Architektonická kancelář di5

Ministerstvo kultury a olomoucké muzeum se po měsíci osočování dohodly, že připraví architektonickou soutěž na novou podobu chystaného Středoevropského fóra v Olomouci. V lepším případě se kvůli tomu celý projekt prodraží o devět milionů, v horším se zastaví kvůli soudu, který zvažuje architekt, jehož návrh měl původně v Olomouci vyrůst.

Po téměř měsíci rozepří mezi ministerstvem kultury a Muzeem umění Olomouce se obě instituce usmířily a dohodly se na dalším postupu ve stavbě Středoevropského fóra, které má stát v centru Olomouce. Muzeum umění už nepožaduje rezignaci ministra Antonína Staňka, a navíc připravuje novou architektonickou soutěž na podobu výstavní síně.

Cesta k vypsání soutěže, kterou Staněk od března požaduje, ale nebude jednoduchá. Muzeum umění má totiž už deset let vypracovanou architektonickou studii na stavbu od architekta Jana Šépky, podle které se změnil i městský regulační plán. To, co teď muzeum i ministerstvo považují za úspěch, ale bude ještě rozplétání gordického uzlu, jak situaci pojmenoval Ondřej Zatloukal z olomouckého muzea.

V první řadě bude muset muzeum vypovědět smlouvu s architektonickou kanceláří di5, která už několik let na projektu podle Šépkovy studie pracuje. „S kanceláří di5 máme uzavřenou smlouvu na projektovou činnost až po provedení stavby. Teď jsme s nimi předběžně domluveni, že smlouvu ukončíme, a jednáme o finančním vyrovnání,“ řekl Deníku N Zatloukal.

Kancelář na projektu intenzivně pracovala od roku 2009, kdy chystala za muzeum žádost o dotaci z evropských fondů a následně připravovala změnu regulačního plánu Olomouce pro umístění Šépkovy stavby.

„Ještě na podzim jsme s nimi řešili nový model, a teď je vše jinak. Budeme chtít, aby nám muzeum uhradilo náklady, které jsme s tím měli, včetně ušlého zisku,“ říká jednatel di5 Petr Matyáš. Podle jeho odhadů se jedná o částku do tří milionů korun za práci a zhruba 1,6 milionu za ušlý zisk.

K této částce za vyrovnání s architektonickou kanceláří se ale musí připočítat ještě dalších zhruba 4,5 milionu za administraci soutěže a odměny pro zúčastněné architekty, což je předběžný odhad České komory architektů. Ministerstvo kultury potvrdilo, že prostředky na soutěž budou zaplaceny z téměř 600milionového rozpočtu projektu, vyrovnání s di5 zaplatí muzeum.

Návrh by nebyl anonymní

Muzeum i ministr ve středu avizovali, že si ve složité situaci nechají poradit od odborníků z České komory architektů. Ta ale stále trvá na svém předchozím vyjádření a doporučuje oběma institucím pokračovat v projektu podle návrhu architekta Šépky.

„Na svém předchozím stanovisku trváme. Jsme totiž přesvědčeni, že pan Šépka nebude moci soutěžit, protože by tím došlo k porušení rovných podmínek soutěže,“ řekl Deníku N Milan Svoboda, předseda pracovní skupiny soutěží komory.

Pokud se soutěž přesto vypíše, komora posoudí, jestli zadání splňuje podmínky regulérnosti. Na to, že se Šépka se svým návrhem nebude moci účastnit, mohou pouze upozornit. „Nemůžeme předjímat, jestli se Šépka zúčastní, a kvůli tomu soutěž nepovolit,“ doplňuje Svoboda.

Architekt Šépka od začátku sporu o budoucí podobu fóra upozorňuje, že pokud se vypíše nová architektonická soutěž, bude se soudit pro diskriminaci. Nemůže totiž svůj projekt do soutěže přihlásit, protože by porušil soutěžní pravidlo anonymity.

„V tu chvíli bych předběžnou otázkou zablokoval jakékoliv další jednání, aby se soutěž nemohla uskutečnit,“ hrozí Šépka.

Podle Svobody se ministerstvo s architektem může domluvit na mimosoudním vyrovnání. To upřednostňuje i ministerstvo kultury. „Všechny možnosti jsou ve hře. Od začátku preferujeme racionální a věcné řešení před spory a soudy. Dostaneme-li konstruktivní návrh od pana Šépky, samo sebou jej budeme preferovat před soudním řešením. Nemůžeme ale akceptovat vyhrůžky typu ‚zablokujeme soutěž‘,“ říká mluvčí resortu Martha Häckl.

Středoevropské fórum v Olomouci

Česko, Kultura

V tomto okamžiku nejčtenější